25 คำถามวัดระดับความรู้เนื้อเรื่อง Final Fantasy XII

วันอังคาร, กันยายน 16, 2551
พอดีวันนี้ว่างๆ ก็เลยคิดคำถามเกี่ยวกับ Final Fantasy XII ขึ้นมา 25 ข้อด้วยกัน คำถามทั้งหมดผมพยายามตั้งให้คนที่เล่นไปอ่านไปตอบได้ ทั้งหมดก็เพ...อ่านต่อ