สารบัญบันทึกการเล่น FFVII Rebirth

รวมลิงก์ บันทึกการเล่น FFVII Rebirth วันต่าง ๆ


วันที่ 1 Prologue -> ถ้ำมิสริล

http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/02/ffvii-rebirth-1.html


วันที่ 2 ออกจากถ้ำมิสริล -> ขึ้นเรือ Shinra-8

http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/03/ffvii-rebirth-2.html


วันที่ 3 เรือ Shinra-8 -> จบคอสต้าเดลโซล

http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/03/ffvii-rebirth-3.html


วันที่ 4 ออกจากคอสต้าเดลโซล -> โคเรลพริซึน

http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/03/ffvii-rebirth-4.html


วันที่ 5 แข่งโจโคโบะ -> ออกจากโคเรลพริซึน

http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/03/ffvii-rebirth-5.html


วันที่ 6 ทะเลทรายโคเรล -> ก็องกาก้า

http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/03/ffvii-rebirth-6.html


วันที่ 7 ก็องกาก้า -> น่านฟ้าคอสโมแคนย่อน

http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/03/ffvii-rebirth-7.html


วันที่ 8 คอสโม่แคนย่อน

http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/03/ffvii-rebirth-8.html


วันที่ 9 ออกจากคอสโม่แคนย่อน

http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/03/ffvii-rebirth-9.html


วันที่ 10 ลานบินนีเบิลไฮม์ -> ทะเลเมอริเดียน

http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/03/ffvii-rebirth-10.html


วันที่ 11 คอสต้าเดลโซล -> วิหารชนเผ่ายุคโบราณ

http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/03/ffvii-rebirth-11.html


วันที่ 12 วิหารชนเผ่ายุคโบราณ

http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/03/ffvii-rebirth-12.html


Final Chapter ตอนที่ 1

http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/03/ffvii-rebirth-final-chapter-1.html


Final Chapter ตอนที่ 2

http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/03/ffvii-rebirth-final-chapter-2.html

ไม่มีความคิดเห็น