ค่าพลังโจมตีของท่าต่างๆ ใน Dissidia 012 Prologus

 ยังคงเดินหน้าแฮ็คกันอย่างไม่หยุดยั้งสำหรับคุณ Kraid และคุณ Ujhbn (อ่านไม่ออกเว้ย..!!) สองผู้ดูแลจากบอร์ด Dissidiaforums ที่ช่วยกันแกะข้อมูลจากเกม Dissidia 012 Prologus -Final Fantasy- มาตีแผ่ให้ทั่วโลกได้รู้เรื่องราวลับๆ บางอย่างเกี่ยวกับตัวเกมที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยกัน ซึ่งล่าสุดนี้ คุณ Ujhbn ก็ได้ช่วยแงะสูตรคำนวณพลังโจมตี พร้อมทั้งค่าพลังโจมตีของท่าต่างๆ ในเกมมาให้ดูกันแล้ว ลองไปดูกันเลยดีกว่าว่าท่าโจมตีต่างๆ ในภาคนี้ ถูกปรับลดให้แรงขึ้นหรือเบาลงยังไงกันบ้าง

แต่ก่อนจะเข้าสู่ค่าพลังของค่าต่างๆ ขอเริ่มจากการแปะสูตรคำนวณดาเมจก่อน

สูตรคำนวณดาเมจ

{ดาเมจพื้นฐาน x พลังโจมตีของท่า x [(1 หรือถ้าคริติคอลก็ 2) + โบนัสจากอุปกรณ์ส่วนใส่]}

= ดาเมจที่ปรากฏจริงบนจอ

* ค่าที่คำนวณได้จะถูกปัดให้เป็นจำนวนเต็ม โดยใช้หลักต่ำกว่า 5 ก็ปัดลง

กรณีที่ ATK ต่ำกว่า DEF ศัตรู :
ดาเมจพื้นฐาน = {10 ÷ [(DEF ศัตรู - ATK ของเรา) + 10 ]} x ค่าเบรฟดิบของศัตรู ÷ 100

กรณีที่ ATK มากกว่า DEF ศัตรู :
ดามจพื้นฐาน = {[(ATK ของเรา - DEF ของศัตรู) + 10 ] ÷ 10} x ค่าเบรฟดิบของศัตรู ÷ 100

* ค่าเบรฟดิบ = ค่าเบรฟจริงๆ ของตัวละครเวลาถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออก ในภาคเก่าจะมีค่า 667 ที่ LV.100
** การโจมตีของตัวละครแอสซิส ใช้ค่า ATK เดียวกับตัวละครที่เราใช้อยู่

พลังโจมตีของท่า : ค่าพลังที่จะเขียนต่อด้านล่าง
โบนัสจากอุปกรณ์สวมใส่ : ค่าพลังเสริมที่มาจากอาวุธ เีครื่องประดับ

พลังโจมตีของท่า

ท่าที่พลังโจมตีต่ำกว่า 20 = กาก
ท่าที่พลังประมาณ 30 = เกรียน
ท่าที่พลังมากกว่า 40 = โกง

Lightning

- เวลาอยู่ในโหมด Commando ค่า ATK จะ +1
- EX Effect ของเธอคือ โจมตีเพื่อเบรคศัตรูได้ทันที หากศัตรูเหลือเบรฟต่ำกว่า 30% ของค่าเบรฟดิบ

ชื่อท่า - พลังโจมตีในแต่ละฮิต = พลังโจมตีรวม

Brv Attacks
Smash Upper - 12,10,18 = 40
Area Blast - 2 x7 hits, 4, 12 = 30
Ruinga - 10,15 = 25
Impact Break - 12,10,18 = 40
Blaze Rush - 7 x3 hits,14 = 35
Ruin 10 ต่อลูก
Fire 4 ต่อลูก
Thundaga 10 ต่อลูก
Aerora 1 x5 hits, 6 = 11
Thunder 2,3,5 = 10
Watera 15
Blizzara 2,10 = 12
Army of One - 3 x6 hits,12 = 30
Cure  - 1,2,3,4,5,6% ของค่าเบรฟดิบ

HP attacks
Flourish of Steel - 3,3,4 = 10
Lightning Strike - 7 ต่อฮิต
Thunderfall - 2 x6 hits = 12

Brv > HP chain
Smash Upper > Flourish of Steel = 12,10 > 3,3,4 = 32

EX Burst
ดาเมจเริ่มต้น: 12, 4 x5 hits = 32
ดาเมจเมื่อกดได้ Perfect: 13 x4 hits, 4 x5 hits = 72
Total = 104

Kain

ชื่อท่า - พลังโจมตีในแต่ละฮิต = พลังโจมตีรวม

Brv Attacks
Piercing Lance 2 x6 hits,5,15 = 32
Spiral Blow 20
Cyclone 10 **
Celestial Shooter 2 x4 hits,7 = 15 + ...
แทงขึ้น 4,4,5,12=25, แทงตรง 15, แทงลง 15
Total = 40 หรือ 30 หรือ 30
Thrust Rush 7,8 = 15 + ...
แทงขึ้น 15, แทงตรง 2 x4 hits,12=20, แทงลง 15
Total = 30 หรือ 35 หรือ 30
Crush Dive 1 x7hits,8 = 15 + ...
แทงขึ้น 15, แทงตรง 15, แทงลง 1 x7 hits,6,12=25
Total = 30 หรือ 30 หรือ 40

** Cyclone ถือเป็นท่าโจมตีทางกายภาพ

HP attacks
Jump 2 ต่อฮิต
Gungnir ต่อฮิต
Sky Grinder ต่อฮิต

EX Burst
ดาเมจเริ่มต้น: 20,10 = 30
ดาเมจเมื่อกดได้ Perfect: 70
Total = 100

Warrior of Light

- EX Effect ทำให้ DEF+10

ชื่อท่า - พลังโจมตีในแต่ละฮิต = พลังโจมตีรวม - พลังโจมตีในภาคที่แล้ว

Brv Attacks
Dayflash 3,4,15=22 - 8,8,10=26
Sword Thrust 6,3 x3 hits,15=30 - 8,4 x3 hits,10=30
Ascension 4,5,11,20=40 - 1,2,7,30=40
Blue Fang 7 ต่อฮิต - 12 ต่อฮิต
White Fang 6 ต่อฮิต - 10 ต่อฮิต
Crossover 5,5,10,20=40 - 2,2,6,30=40
Rising Buckler 2 x4 hits,6,16=30 - 1 x4 hits,6,15=25
Shield Strike 2 x4 hits,6,16=30 - 1 x4 hits,6,15=25

HP attacks
Ultimate Shield 4 x3 hits,8 =20 - ภาคก่อนไม่มี
Rune Saber 2 x3 hits,4=10 - 3 x4 hits=12
Bitter End 2 x6 hits,3=15 - 1 x6 hits,2=8

Brv > HP chain
Ascension > Rune Saber = 4,5,11,20 > 2x3,4 = 50 - 40+12=52
Crossover > Rune Saber = 5,5,10,20 > 2x3,4 = 50 - 40+12=52
both Buckler > Bitter End = 2x4,6 > 2x6,3 = 29 - 10+8=18

EX Burst (เท่าของเดิม)
ดาเมจเริ่มต้น: 5,5,5 =15
ดาเมจเมื่อกดได้ Perfect: 10*6,25 =85
Total = 100

Cloud

- EX Effect เหมือนเดิมคือ โบนัสพลังโจมตีแปรผันตรงกับ HP ที่เหลือ ถ้า HP เต็มก็ +100%

ชื่อท่า - พลังโจมตีในแต่ละฮิต = พลังโจมตีรวม - พลังโจมตีในภาคที่แล้ว

Brv Attacks
Double Cut 7,13=20 เท่าของเดิม
Climhazard 3 x4hits,8,15=35 เท่าของเดิม
Sonic Break 8,12,25=45 8,12,30=50
Blade Beam 15,5,10=30 เท่าของเดิม
Fire 10 เท่าของเดิม
Slashing Blow 5,10,25=40 10,10,20=40
Aerial Fang 25 เท่าของเดิม

HP attacks
Cross Slash 5,5=10 เท่าของเดิม
Meteorain  10 เท่าของเดิม
Braver 2,1 x? hits - 5,1 x? hits
Finishing touch 1 x4hits, 2 x5hits=18 เท่าของเดิม
Omni v5 2 x4hits,5,7=20 2 x4 hits,5,8=21

Brv > HP chain
Sonic Break > Finishing Touch = 8,12 > 1x4,2x5 = 38 เท่าของเดิม
Slashing Blow > Omni v5 = 5,10 > 2 x4 hits,5,7 = 35 20+20=40

EX Burst (เท่าของเดิม)
ดาเมจเริ่มต้น: 14,14 = 28
ดาเมจเมื่อกดได้ Perfect: 2x20 = 40
Total = 68 * บวกด้วย % ของพลังชีวิตที่เหลืออยู่ ถ้าพลังชีวิตเต็มก็ +100%...

Garland

ชื่อท่า - พลังโจมตีในแต่ละฮิต = พลังโจมตีรวม - พลังโจมตีในภาคที่แล้ว

Brv Attacks
Round Edge (แบบสั้น) 7,8,30=45 - 5,5,25=35
Round Edge (แบบยาว) 7,8,9,2,2,2,15=45 - 5,5,5,3,3,3,21=45
Lance Charge 2 x4 hits,5,15=28 1 x4 hits,25=29
Highbringer (ปกติl) 5,19=24 - 10,10=20
Highbringer (กดค้าง) 5,2,2,15=24 - 10,10,10,10=40
Thundaga 10 ต่อฮิต - ภาคก่อนไม่มี
Twin Swords 7,8,15=30 - 10,10,10=30
Twist Drill 4,4,8,14=30 - 2,2,6,10=20
Chain Cast 7,8=15 5,5=10
Bardiche 30 - 25

HP attacks
Earthquake 8,2 x5hits=18 - 5,2 x3 hits=11
Tsunami 2 x6hits = 12 - 2 x5hits = 10
Flare 15 - ภาคก่อนไม่มี

EX Burst
ดาเมจเริ่มต้น: 12,12 =24 - 10,10 = 20
ดาเมจเมื่อกดได้ Perfect: 4x3,3x4,16,5x4,16 =76 - 4x3,3x4,16,5x4,16 = 76
Total = 100 - 96

Kefka

ชื่อท่า - พลังโจมตีในแต่ละฮิต = พลังโจมตีรวม - พลังโจมตีในภาคที่แล้ว

Brv Attacks
TTB 5,25 - 10,20
SSB 5,6 ต่อฮิต - 5, 5 ต่อฮิต ** ท่าน้ำแข็งนรก.... ท่าหากินของเคฟก้า
LST 15 ต่อฮิต - 5 หรือ 15 หรือ 20
ZTT 10 ต่อฮิต - ต่อฮิต
ECF 15 ต่อฮิต - 30 ต่อฮิต
WWF 3 x7 hits=21 - 2 x7 hits=14
Ultima 15,25=40 - 5,45=50
Meteor 15 ต่อฮิต - 35 ต่อฮิต

** ถึงพลังจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อย แต่จำนวนฮิตลดลงอย่างมาก จากเต็มที่ 15 ฮิตเหลือ 6 ฮิต

HP attacks
ทุกท่าเป็นการอัดเข้าเนื้อโดยตรง ไม่มีท่าที่ลดเบรฟก่อนเลย

EX Burst
ดาเมจเริ่มต้น: 8,4,4,4 = 20 - 4,4,4,4 =16
ดาเมจเมื่อกดได้ Perfect: 10 x8 hits = 80 - 10 x8hits = 80
Total = 100 - 96

Sephiroth

ชื่อท่า - พลังโจมตีในแต่ละฮิต = พลังโจมตีรวม - พลังโจมตีในภาคที่แล้ว

Brv Attacks
Moment 1x7,13 =20 - ภาคก่อนไม่มี **
Reaper 2,1x5,10/1x6,10/3,1x5,2=43 - 2*7/2*8/3,1*5,2=40
Fervent Blow 4x5/1,1,1,7 =30 - 5,3*5/4,3,3,5=35
Shadow Flare 3 ต่อลูก - เท่าของเดิม
Sudden Cruelty 2x8,9/4,1x5,6=40 - 3*8,4/3,1*5,4=40
Oblivion 6,1*9,10=25 เท่าของเดิม
Godspeed 5,4x5/1,2,7=35 - 5,3*5/4,5,6=35

** คิดตามค่าพลังเวท...

HP attacks
Octaslash 2x6,4=16 - เท่าของเดิม
Scintilla 4,1*6=10 - เท่าของเดิม
Black Materia 3 ต่อฮิต เท่าของเดิม
Hell's Gate 2 ต่อฮิต เท่าของเดิม

EX Burst
ดาเมจเริ่มต้น: 5*5 = 25 - 5*5 = 25
ดาเมจเมื่อกดได้ Perfect: 5*6,9*5 = 75 - 5*6, 10*5 = 80
Total = 100 - 105

Jecht

ชื่อท่า - พลังโจมตีในแต่ละฮิต = พลังโจมตีรวม - พลังโจมตีในภาคที่แล้ว

* ตัวเลขหลังเครื่องหมาย "/" ให้เอามาคิดเมื่อจบคอมโบ ถ้ายังต่อคอมโบได้ก็ให้ข้ามตัวเลขนั้นไปเลย

Brv Attacks
Jecht Rush (แบบไม่ชาร์จ) 4/5 - 6/6
(ชาร์จ 1 ขั้น) 5,5/5 - 4,4/7
(ชาร์จ 2 ขั้น) 3x5/5 - 2x5/8
Jecht Stream(แบบไม่ชาร์จ) 2,2/5 - 3,3/6
(ชาร์จ 1 ขั้น) 2,2,1,1/5 - 2x4/7
(ชาร์จ 2 ขั้น) 1x8/5 - 1x4,2x4/8
2nd chain (ซัดกับพื้นต่อ) 1x9/12 - 3x3,5/9
(ซัดขึ้นจากฟ้า) 1x5,2/12 - 2x4,3,3/9
(ซัดกลางอากาศต่อ) 1x4,3/12 - 2x4,6/9
3rd chain (ซัดต่อจากพื้นหรือจากอากาศ) 1x4,6/19 - 4x4,8/10
(ซัดขึ้นฟ้า) 3,1x8,2/19 - 5,3x5,4/10
(ซัดลงพื้น) 5,5/1x4,15 - 6,6/3*4,10

HP attacks
Jecht Blade 2 x5=10 - เท่าของเดิม
(ชาร์จ 1 ขั้น) 1x6,2,2,3,3=16 - เท่าของเดิม
(ชาร์จ 2 ขั้น) 1x9,2x6=21 - เท่าของเดิม
Ultimate Jecht Shot 2,1x16=18 - 2,2,1x16=20
(ชาร์จ 1 ขั้น) 1x21=21 - 2x2,1x19=23
(ชาร์จ 2 ขั้น) 1x30=30 - 2x2,1x28=32
Triumphant Grasp 1x5,3,2=10 เท่าของเดิม
(ชาร์จ 1 ขั้น) 2x7,1=15 - เท่าของเดิม
(ชาร์จ 2 ขั้น) 2x10,1,1=22 - เท่าของเดิม

Combo damage
ทั้งหมดนี้คือแบบไม่ชาร์จ... แบบชาร์จไปคิดต่อยอดเอาจากค่าข้างบนเอาเอง
Rush:
Ground O,O,O: 4+9+10/19 = 42 - 6+14+24/10 = 54
Ground O,O,^O: 4+9+13/19 = 45 - 6+14+24/10 = 54
Stream:
Air O,O,O: 4+7+10/19 = 40 - 6+14+24/10 = 54
Air O,O,vO: 4+7+10/19 = 40 - 6+14+12/22 = 54

Rush จบด้วยตีเข้า HP:
Ground O,O,O + Blade: 4+9+10+10 = 33 6+14+24+10 = 54
Ground O,O,^O + UJS: 4+9+13+18 = 44 - 6+14+24+20 = 64
Stream จบด้วยตีเข้า HP:
Air O,O,O + Blade: 4+7+10+10 = 31 6+14+24+10 = 54
Air O,O,vO + Grasp: 4+7+10+10 = 31 - 6+14+12+10 = 42

EX Burst
ดาเมจเริ่มต้น: 5 - 5
ดาเมจเมื่อกดได้ Perfect: 5,5,10, 19x4 - 5,5,10, 15x4
Total: 101 - 85

------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเห็นส่วนตัว

- พึ่งรู้ว่าคอมโบ Rune Saber ของพี่แสงแรงมาก... แต่ผมไม่ได้ใช้ เพราะท่ามันอ่านทางง่าย

- คอมโบ Omni V.5 ของคลาวด์โดนปรับพลังลงหน่อยนึง สมควรแล้ว

- เคฟก้า กากลงทั้งท่าเมเทโอ อัลทิม่า และน้ำแข็ง..... ของเดิมมันโหดร้ายไป

- เจคท์ โดนลดพลังลงไปมาก เพราะของเดิมมันเก่งเกินไป แต่ถึงอย่างไรคอมโบโจมตีเบรฟของเจคท์ก็ยังมีพลังเฉลี่ยอยู่ที่ 40 ซึ่งอยู่ในขั้นที่เหนือกว่าตัวอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด

- งานนี้ใครใช้เจคท์ไม่เป็น ก็จะพบว่าเจคท์กากหนักกว่าเดิม แต่ใครที่ใช้เป็น... ก็น่าจะหิวโหยเจคท์กันมากกว่าเดิม ถึงแม้คอมโบแบบไม่ชาร์จจะมีพลังน้อยลง แต่คอมโบแบบชาร์จกลับเพิ่มระยะโจมตีและคุณสมบัติอื่นๆ ขึ้นมามากมาย แถมระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จก็น้อยลง

- และที่นรกที่สุดคืดเจคท์บล็อคมันอัพเกรดตัวเองขึ้นมาอีกชั้น ทั้งเพิ่มระยะเวลาที่การบล็อคมีผล ลดดีเลย์หลังใช้ท่าลง แถมเวลาใช้เจคท์บล็อคบนพื้น เจคท์จะไม่มีทางกระเด็นอีกด้วย.... โอ้ แม่จ้าววววววววว~

ที่มา : Dissidiaforums

ไม่มีความคิดเห็น