เอกสารรายงานประจำปี 2015 ของ Square Enix


ไฟล์รายงานประจำปี 2015 ของ Square Enix ที่พึ่งคลอดออกมา ผมยังไม่มีเวลาว่างอ่าน ไว้อ่านได้ประเด็นอะไรแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกที

ประเด็นที่เว็บข่าวหยิบจากไฟล์นี้มาพาดหัวกันคือเรื่องทิศทางของบริษัท (ดูได้จากเอกสารหน้า 07) ซึ่งคนข่าวสาย Square Enix เห็นรายละเอียดแล้วจะรู้ทันทีว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่เคยนำเสนอไว้แล้วตอนรายงานผลประกอบการประจำปีงบประมาณ 2014 (เมื่อเดือนพฤษภาคม 2015) เพียงแต่มีการเพิ่มเติมนโยบายข้อที่ 4 ลงไปใหม่

ตอนเดือนพฤษภาคมนั้น ทางค่ายนำเสนอนโยบายที่จะใช้ต่อไปในอนาคต 3 นโยบายไว้ว่า

1. Strengthen and reboot existing IPs(consoles and smart device in tandem)
2. Create new IPs
3. Collaboration with partner companies


ส่วนคราวนี้ก็เขียนคล้าย ๆ กันแต่เติมข้อ 4 ลงไป

1. Revitalizing Existing IPs
2. Creating New IPs
3. Collaboration with Partner Companies
4. Geographic Expansion

จุดที่เป็นประเด็นให้คนเถียงกันคือข้อ 1 โดยเถียงกันว่ามันหมายถึงเฉพาะการรีเมคเกมเก่า (เช่น FFVII, DQVIII), เฉพาะการทำภาคใหม่ให้กับเกมเก่า (เช่น SaGA Scarlet Grace, Tomb Raider) หรือหมายถึงทั้งสองอย่าง? ซึ่งผมว่าเขาก็ทำทั้งสองอย่างนั่นแหละครับ ไม่ได้เลือกอันใดอันหนึ่งหรอก

สิ่งสำคัญคือยังมีข้อ 2 Creating New IPs ต่างหาก... นั่นแหละที่สำคัญที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น