แฟมิซือเผยผลสำรวจความพึงพอใจและเรื่องทั่วไปของผู้เล่น FFXV

นิตยสารแฟมิซือฉบับล่าสุดเปิดเผยผลสำรวจความพึงพอใจ และเรื่องจิปาถะทั่วไปของผู้เล่น Final Fantasy XV ซึ่งผลการสำรวจด้านต่าง ๆ อออกมาดังนี้

========================
Total play time:
========================

Less than 10 hours: 2%
Between 10 and 20 hours: 3%
Between 20 and 30 hours: 5%
Between 30 and 50 hours: 12%
Between 50 and 100 hours: 28%
Over 100 hours: 50%

========================
Play time to the ending of the game:
========================

Less than 10 hours: 1%
Between 10 and 20 hours: 4%
Between 20 and 30 hours: 12%
Between 30 and 40 hours: 12%
Between 40 and 50 hours: 16%
Over 50 hours: 55%

========================
Play time after the ending of the game:
========================

Less than 10 hours: 23%
Between 10 and 20 hours: 12%
Between 20 and 30 hours: 9%
Between 30 and 40 hours: 5%
Between 40 and 50 hours: 5%
Over 50 hours: 46%

========================
How did you feel about the difficulty?
========================

It was very difficult: 1%
It was a bit difficult: 7%
It was just right: 48%
It was a bit easy: 29%
It was very easy: 15%

========================
What score would you give to the game?
========================

Between 0 and 10: 99 votes
Between 11 and 20: 73 votes
Between 21 and 30: 92 votes
Between 31 and 40: 65 votes
Between 31 and 50: 132 votes
Between 51 and 60: 135 votes
Between 61 and 70: 316 votes
Between 71 and 80: 550 votes
Between 81 and 90: 589 votes
Between 91 and 100: 539 votes
Average rating: 73.9

========================
How did you feel the first action system of the numbered series?
========================

Very dissatisfied: 7%
A little dissatisfied: 12%
It was ok: 17%
Satisfied: 39%
Very satisfied: 25%

========================
What kind of weapon was the easiest to use?
========================

Sword: 1809 votes
Daggers: 338 votes
Spear: 251 votes
Greatsword: 171 votes
Shield: 21 votes
Machinery: 5 votes
Gun: 4 votes

========================
How did you feel about the road trip on a car?
========================

Very dissatisfied: 9%
A little dissatisfied: 15%
It was ok: 18%
Satisfied: 32%
Very satisfied: 26%

========================
How did you feel about the photo system?
========================

Very dissatisfied: 5%
A little dissatisfied: 6%
It was ok: 17%
Satisfied: 22%
Very satisfied: 56%

========================
How did you feel about fishing?
========================

Very dissatisfied: 5%
A little dissatisfied: 11%
It was ok: 22%
Satisfied: 33%
Very satisfied: 29%

========================
Who is your favorite character?
========================

Noctis: 698 votes
Ignis: 384 votes
Prompto: 373 votes
Aranea: 250 votes
Lunafreya: 170 votes
Ardyn: 121 votes
Iris: 115 votes
Cidney: 106 votes
Gladiolus: 95 votes
Gentiana: 69 votes

========================
What’s your impression of the DLC?
========================

Not too good: 23%
I had fun/I’m looking forward to it: 77%

========================
Did you play the mobile games related to Final Fantasy XV?
========================

Yes: 40%
No: 60%

========================
Have you been to the Square Enix Cafe that had a collaboration with Final Fantasy XV?
========================

Yes: 20%
No: 80%

ไม่มีความคิดเห็น