Dissidia -Final Fantasy- NT เผยตัวอย่างคัตซีนเนื้อเรื่องในเกม


ตัวอย่างคัตซีนอินโทรเรื่องของ Dissidia -Final Fantasy- NT จาก Live อย่างเป็นทางการของเกมในวันนี้ ซึ่งคุณโนมุระที่โผล่มาแต่เสียง ไม่โผล่หน้าเข้าจอมาด้วยนั้น มีพูดไว้ว่าหลังจาก DDFFNT ออกมาแล้ว ก็หวังว่าจะสามารถใส่เนื้อเรื่องเพิ่มเข้าไปในเกมทีหลังได้..... 「DFFNT発売後も、何かしらストーリーが追加出来れば良いなと」

ทั้งนี้ทีมงานเคยบอกว่าตัวเกมไม่มี Story Mode โดยตรง แต่จะมีคัตซีนอยู่ในเกม และผู้เล่นจะได้เรียนรู้เนื้อเรื่องเกมไปเรื่อย ๆ ผ่านการเล่นในโหมดต่าง ๆ (ซึ่งผมฟังแล้วก็ยังไม่เก็ตว่ามันจะออกมายังไงฟะ.... เล่น ๆ แล้วเก็บแต้มไปแลกคัตซีนเหรอ!?)

คลิป Live ฉบับเต็ม : https://youtu.be/ADA_wSsQqf0

ไม่มีความคิดเห็น