เปิดเผย Trophy List ของ Kingdom Hearts III


คุณ DeftonesBandPSN ผู้ใช้ Reddit ได้เปิดเผย Trophy List ของเกม Kingdom Hearts III โดยแกแคปเจอร์ Screenshot หน้า Trophy ของเกมเวอร์ชั่น PS4 มาให้ดู ซึ่งแกก็ไม่ได้บอกว่าเอามาจากไหน และบอกว่าตัวแกเองก็ยังไม่ได้เกมมา

เกมนี้ประกอบด้วย Trophy 46 ถ้วย แบ่งเป็น
- 1 Platinum
- 3 Gold
- 10 Silver
- 32 Bronze

ในรายการนั้น ส่องแล้วไม่มีส่วนที่เป็นการให้ข้อมูลใหม่ของเกมเพิ่มขึ้นไปกว่า Trailer สุดท้าย ทว่าก็มีการเปิดเผยชื่อบอสลับในการขับ Gummi Ship ซึ่งหากปราบได้จะได้ถ้วย Gold เลยทีเดียว (ชือบอสเป็นชื่อใหม่ ไม่ใช่ตัวละครในเนื้อเรื่อง)

ที่น่ายัปปาดัปปาดู้ที่สุดสำหรับคนวัยทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลามากนักแล้วก็คือ ไม่มีถ้วยจบเกมในโหมด Proud และ Critical แปลว่าเริ่มมาจะซัด Easy เลยก็ไม่มีปัญหา

Platinum - KINGDOM HEARTS III Complete Master - Unlock all other trophies.

Bronze - A New Journey - Begin your brand new adventure.

Bronze - Clash of the Gods - Adventure through Olympus and complete the story.

Bronze - A Wish at Twilight - Adventure through Twilight Town and complete the story.

Bronze - Inseparable Friends - Adventure through Toy Box and complete the story.

Bronze - Happily Ever After - Adventure through the Kingdom of Corona and complete the story.

Bronze - The Power of Laughter - Adventure through Monstropolis and complete the story.

Bronze - An Act of True Love - Adventure through Arendelle and complete the story.

Bronze - Way of the Pirate - Adventure through The Caribbean and complete the story.

Bronze - Making a Difference - Adventure through San Fransokyo and complete the story.

Bronze - Home Again - Adventure through the Hundred Acre Wood and complete the story.

Bronze - The Hearts Joined to His - Gather the seven guardians of light.

Bronze - No Matter What - Reunite with Kairi.

Silver - The Battle to End All - Begin the final confrontation with Master Xehanort.

Gold - Another Chapter Closed - Finish the game and view the ending.

Gold - Hidden Kings - Complete the lucky Emblems section of the Gummiphone.

Bronze - Know Thine Enemy - Complete the Adversaries section of the Gummiphone.

Silver - No Stone Unturned - Complete the Treasures section of the Gummiphone.

Silver - Synthesist - Complete the Synthesis section of the Gummiphone.

Bronze - One for the Books - Complete the Game Records section of the Gummiphone.

Bronze - Tall Enough to Ride - use an attraction to defeat enemies for the first time.

Bronze - Heartbound - Use a link to defeat enemies for the first time.

Bronze - Grand Mage - Cast grand magic for the first time.

Bronze - Knight - Defeat 1,000 enemies.

Bronze - Bishop - Defeat 3,000 enemies.

Silver - Rook - Defeat 5,000 enemies.

Silver - Flanmeister - Complete all of the Flantastic Seven missions.

Bronze - Salvager - Use the gummi ship to obtain 20 unique treasures.

Bronze - Stargazer - use the gummi ship to find and photograph all of the constellations.

Gold - Thermosphere - Destroy the Schwarzgeist, menace of the Ocean Between.

Bronze - Centurion - Score at least 12,000,000 pts. in Verum Rex: Beat of Lead.

Bronze - Festive Dancer - Score at least 70,000 pts. in the Festival Dance.

Bronze - Shield Shredder - Score at least 600,000 pts. in Frozen Slider.

Bronze - Datascraper - Get an A rank on both Flash Tracer courses.

Silver - Dreadnought - Fully Power up the Leviathan.

Bronze - True Captain - Sink 200 enemy ships in The Caribbean.

Bronze - Say Cheese! - Snap your first photo.

Bronze - Lasting Memories - Hold on to 50 photos.

Bronze - Cornucopia - Collect every type of ingredient.

Bronze - Full Course - Earn your first "Excellent" while preparing cuisine.

Silver - Master Chef - Earn an "Excellent" while preparing every type of cuisine.

Bronze - Muscle Memory - Get a new high score in one of the Classic Kingdom games.

Silver - Classically Trained - Get a new high score in every Classic Kingdom game.

Bronze - Blademaster - Obtain a Keyblade that is fully powered up.

Silver - Ultima Weapon - Synthesize the Ultima Weapon.

Silver - Leveled Out - Raise Sora to LV 99

ไม่มีความคิดเห็น