สถานะล่าสุด! การพัฒนา Final Fantasy XVI

 

จากหน้าเว็บไซต์ชวนสมัครงานของ Final Fantasy XVI

มีการระบุสถานะของการพัฒนาว่าองค์ประกอบพื้นฐานกับเนื้อเรื่องพร้อมละ จึงชวนให้มาสมัครทำ resource กับบอสไฟต์ภายในเกม

ทั้งนี้ได้มีการระบุว่า สตาฟฟ์ส่วนใหญ่ทำงานทางไกลกัน

既に基礎開発やシナリオの制作は完了しており、各種開発ツールの拡張をしつつ、大規模なリソース制作、ボスバトルの構築を続けている状況にあります。また、ほとんどのスタッフがリモートワークで業務を遂行しています。

Basic development and scenario production have already been completed, and we are continuing to create large-scale resources and build boss battles while expanding various development tools. In addition, most staff work remotely.

https://www.jp.square-enix.com/recruit/career/title/ff16/

ไม่มีความคิดเห็น