ระบบแสงเงาใน Kingdom Hearts PS2

เห็นคุณ Mirza Beig นักเขียนโปรแกรม อธิบายเรื่องระบบแสงเงาใน Kingdom Hearts ยุค PS2 ไว้อย่างน่าสนใจว่า แท้จริงแล้วเกมมันไม่มีระบบ real-time lighting ไม่มีการคำนวณแสงเงาจริง แต่มันใช้วิธีอื่นแทนอย่างน่าสนใจ

อย่างการที่ตัวละครและ object ต่าง ๆ จะสว่าง-มืดแค่ไหนนั้น เกมมันทำเป็นระบบ light volume เป็นการเปลี่ยนระดับสีของ texure บนตัวละครและ object ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเงื่อนไข เช่น ถ้าโซระเดินเข้าไปในที่ ๆ แสงควรจะน้อยลง เกมก็ปรับสี texture บนตัวโซระให้ทึบขึ้น

ส่วนเรื่องเงานั้น ก็ไม่มีเงาอยู่จริง แต่ที่เห็นเงา ชัด เบลอ สว่าง จาง อย่างมี dynamic นั้น แท้จริงแล้วมันเป็นการปรับ opacity กับ resolution ของภาพเงาที่แปะลงพื้น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั่นเอง


ทั้งนี้ ยังมีบทสัมภาษณ์ทีมงานระบุไว้ว่า ตอนแรกทีมงานก็ได้พยายามทำ real-time lightning กัน แต่ก็ประสบปัญหาต่าง ๆ อีกทั้ง real-time lighting ในขณะนั้น ยังไม่สามารถให้โทนภาพอันนุ่มนวลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาพสไตล์ Disney ได้ ทีมงานเลยเปลี่ยนกระบวนวิธีกันใหม่ กลายเป็นการเปลี่ยนนเฉดสี เพื่อจำลองการมีอยู่ของแสงเงา

https://twitter.com/TheMirzaBeig/status/1364747154972172290

ไม่มีความคิดเห็น