ทฤษเฎา - กล่องดำ สเตรลิตเซีย และอวา อยู่ที่โลกด้านหลัง


เห็น youtube ขึ้นแนะนำมา คุณโทโระ นำเสนอทฤษเฎาล่าสุดตามตรรกะเหตุผล ซึ่งมีข้อสรุปว่า

- มิติปริศนาที่โซระกับโยโซระป๊ะกัน คือ Data World

- แล้วก็คือ Data World จากเครื่องเดียวกับ UX

- กล่องดำ คือ HDD ที่บรรจุข้อมูล Data World ของ UX

- เป้าหมายของ มัส ๆ (คนญี่ปุ่นเรียกเป็นชื่อย่อของมาสเตอร์ออฟมาสเตอร์) คือการขนส่งผู้ใช้คีย์เบลดจากอดีตจำนวนมากไปพร้อมกัน

-สเตรลิตเซียกับอวา คือแดนดิไลออนที่แท้จริง ซึ่งถูกส่งไปยังโลกด้านหลัง

- กล่องดำ (ซึ่งมีผู้ใช้คีย์เบลดจากอดีตอยู่ในนั้น) อยู่ในโลกด้านหลัง

ซึ่งประเด็นที่ว่ากล่องดำคือ HDD ก็จะสอดคล้องกับที่คุณ KHWaterBlock (ฝรั่ง) เขียนไว้ตั้งแต่ 5 มีนาคม 2019 - http://re-ffplanet.blogspot.com/2019/03/data-world-daybreak-town.html

ทั่วโลกเริ่มเชื่อไปในทำนองเดียวกันแล้วว่า กล่องดำ ก็คือ HDD หรือที่เก็บข้อมูล Data World ของ UX นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น