FFV Pixel Remaster กับปัญหาการแปลปริศนาห้องสมุด


อันนี้เป็นอีกจุดที่แปลแล้วพัง เกิดขึ้นใน FFV Pixel Remaster

(แย่พอ ๆ กับ เหลี่ยมสี่นี้โลก)


นั่นคือปริศนาในห้องสมุดของปราสาทเซอร์เกต

1. มุกหนังสือโป๊

ตัวเกมเวอร์ชั่นญี่ปุ่น พอบัทซ์สำรวจชั้นหนังสือแถว あいうえお... เพื่อจะหาหนังสือโป๊ (えっち) เลนน่าจะเข้ามาทักว่าทำอะไร แล้วบัทซ์ก็จะ เปล๊าาาาา (เสียงสูง)

พอมาตัวเกมเวอร์ชั่นอังกฤษ มันจะกลายเป็นแถว ABC บัทซ์จะพูดเป็น "A..., as..., aha!... Hey, this is about donkeys!" ซึ่งสื่อว่าบัทซ์กำลังหาหนังสือเกี่ยวกับ Ass (บั้นท้าย) มันก็ยังเป็นความหมายโทนเดียวกับ えっち อยู่

พอมาเวอร์ชั่นไทย มันกลายเป็นชั้นหนังสือแถว กขค แล้วเขาแปลมาตรง ๆ เลยว่าบัทซ์เจอหนังสือเกี่ยวกับ "ลา"

ซึ่งในเชิงความหมาย พอถูไถได้ว่า ลาในที่นี้ (ซึ่งแปลมาจาก Donkey) จะสื่อไปถึง "ลามก" ตามใจความของออริจินอลที่ต้องการสื่อว่าบัทซ์กำลังหาหนังสือโป๊ไง

แต่ปัญหาคือ หนังสือเรื่องลา มันจะไปอยู่ในชั้นหนังสือแถว กขค.... ได้ไงเล่า

เมื่อเงื่อนไขคือ แปลให้อักษรขึ้นต้นอยู่ในแถว กขค แล้วสื่อถึงหนังสือโป๊ ผมจะแปลเป็น "กามแสวง" โดยให้บัทซ์พูดขึ้นว่า "เจอแล้ว!! นี่ไงหนังสือเรื่องกาม ๆ"
2. การวางหนังสือเก็บเข้าที่

เราต้องเก็บหนังสือ 3 เล่มกลับเข้าชั้นหนังสือ หนังสือนั้นชื่อ

- หนังสือต้องห้าม

- บันทึกของสัตว์ประหลาด 

- เรื่องประหลาดของรอนกา


ผมลองเอาไปวางในชั้นหนังสือ ห-อ, บ-พ, ฟ-ร แล้ว ปรากฏว่าปริศนาไม่ผ่าน

ก็เลยลองแปลงชื่อหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะได้ว่า Forbidden Book  Record of Monster และ Weird of Ronka จากนั้นผมก็คำนวณเอาว่า ถ้าแปลงชั้นหนังสือเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ตำแหน่งชั้นที่เก็บหนังสือที่ขึ้นต้นด้วยตัว F R W มันควรจะอยู่ตรงไหน แล้วผมก็เอาไปวาง

ปรากฏว่า ผ่านนนนนนนนน!! - https://youtu.be/GiJdsA96OK4?list=PLcPYmB04zYCjNtT1r7OObXGtNMppKX7Cv

แปลว่าคนแปล แปลมาตรง ๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงกลไกของการแก้ปริศนาด้วย


หมายความว่าในจุดนี้ ถ้าจะแปลให้ดี คุณต้องให้ความสำคัญกับกลไกการแก้ปริศนาก่อน โดยที่ความหมาย ก็จะต้องต่างไปจากเดิมไม่มาก

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ถ้าเป็นผม ลองแปลแบบคิดอยู่พักนึง ก็น่าจะแปลเป็น


- Forbidden Book (ต้องแปลให้อยู่ในแถว ฆ-ช) >> "ฉบับต้องห้าม"

- Record of Monster (ต้องแปลให้อยู่ในแถว ล-ส) >> "สำนวนสัตว์ร้าย"

- Weird of Ronka (ต้องแปลให้อยู่ในแถว ห-อ) >> "อัศจรรย์แห่งรอนกา"


ก็นับว่าเป็นอีกจุด ที่ไม่น่าผ่าน QA มาได้....

ไม่มีความคิดเห็น