คิริวเผย SQEX จะยังทำเกม Indie อยู่


นักข่าวอิสระชื่อซึซึกิ ถามทาคาชิ คิริว ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าจากที่เกม Indie กับเกม AAA มันเป็นคนละขั้วกัน แล้วคิริวได้ให้นโยบายในตลอดปีที่ผ่านมาว่าจะเปลี่ยน pipeline เกมของบริษัทเป็นแบบคุณภาพเหนือปริมาณ แปลว่าลูกพี่จะไม่ทำเกม Indie เลยรึเปล่า?

คิริวตอบว่า ถ้ามองว่าเกม Indie จัดเป็นเกมสเกลเล็กถึงกลาง เราก็ยังตั้งใจทำอยู่ เราไม่ได้ทำแต่เกมฟอร์มยักษ์ การพัฒนาเกม Indie ก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกัน

สรุปว่า ก็จะยังคงทำเกม Indie ด้วยบ้าง

https://x.com/michsuzu/status/1803996912376516884

https://automaton-media.com/en/news/square-enix-is-still-working-hard-on-indie-small-scale-games-ceo-says/

------------------------------------------------

คำถามนี้มันสืบเนื่องมาจาก ตั้งแต่ต้นปีที่คิริว *1 กล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าจะทำระบบตัดเกรดคุณภาพเกม ตั้งแต่ช่วงต้นของการพัฒนาเกม ถ้าได้เกรดต่ำ ก็อาจยกเลิกไปตั้งแต่เนิ่น ๆ เลย ดีกว่าลงทุนไปนานแล้วค่อยยกเลิก (เลยเริ่มไปสู่ความเข้าใจว่า จะเหลือทำแต่เกม AAA) แล้วเดือนต่อมา *2 บริษัทก็ยกเลิกคอนเทนต์ไป 22,100 ล้านเยน โดยในแถลงการณ์ใช้คำว่า เป็นการทบทวน pipeline ใหม่ให้เหลือแต่เกมที่ selective และ focused มากขึ้น (ซึ่งก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่า selective แบบไหน แต่นักข่าวดูทรงแล้ว ก็เข้าใจว่าน่าจะอยากตัดเกมฟอร์มเล็กถึงกลางออกไปแหละ) ต่อมาในรายงานผลประกอบการประจำปี *3 ก็เขียนนโยบายใหม่ว่าจะลดปริมาณ เน้นคุณภาพ ออกเกม AAA ให้สม่ำเสมอ มันเลยนำไปสู่ความเข้าใจว่า ตกลง Square Enix จะไม่ทำเกมฟอร์มเล็ก-กลาง หรือเกม Indie แล้วหรือ?

*1 - http://re-ffplanet.blogspot.com//2024/02/3-square-enix.html

*2 - http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/04/sqex-22100.html

*3 - http://re-ffplanet.blogspot.com/2024/05/2023-square-enix.html

ไม่มีความคิดเห็น