เจ้าภาพ The Game Awards เข้าพบโนะและฮามากุจิ


พรี่ Geoff Keighley เจ้าภาพงาน The Game Awards ไปหาโนะและฮามากุจิทำไมที่สำนักงานใหญ่ Square Enix....

ระ หรือว่าาาาาา...... อย่าบอกนะะะะ ไม่จริงนะะะะ เปนไปไม่ด้ายยยยย

https://x.com/geoffkeighley/status/1811172560677282020

ไม่มีความคิดเห็น