Episode Duscae 2.00 เลื่อนเวลาแพทซ์เป็นต้นมิถุนายน

จากที่รายการรัฐบาลทาบาตะพบประชาชน รอบ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา คุณทาบาตะได้แจ้งต่อแฟน ๆ ว่าจะออกแพทซ์ Final Fantasy -Episode Duscae- 2.00 ประมาณช่วงกลางถึงปลายเดือนพฤษภาคม

ล่าสุดวันนี้ ทวีตภพหลักของ Final Fantasy ได้ให้ข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมว่า มีการกำหนดเวลาออกแพทซ์ใหม่ เป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายนจ้ะ

ไม่มีความคิดเห็น