คลิปโชว์กระบวนท่าต่อสู้ของฟรีโอนีลใน Dissidia Arcade


ต่อจากเมื่อวานนี้ คราวนี้ Square Enix อัพเดทคลิปกระบวนท่าการต่อสู้ของรถถังฟรีโอนีลใน Dissidia -Final Fantasy- Arcade ผู้มีท่าโจมตีกลางอากาศแค่ท่าเดียว... 

ในภาคนี้วิธีการต่อสู้ค่อนข้างเปลี่ยนไปมาก (แต่ก็ยังเป็นรถถังภาคพื้นดินเหมือนเดิม) ท่า Straight Arrow กลายเป็นท่าตีเบรฟ การโจมตีธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นระบบคอมโบ 3 ชั้น

ไม่มีความคิดเห็น