ความหมายของ Bleeding Heart Vine ใน Kingdom Hearts


ดอก Bleeding Glory-bower หรือ (White) Bleeding Heart Vine หรือในชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Clerodendrum Thomsoniae
.
ว่ากันว่า ออกดอกปุ๊บ จะตายหองทันที เป็นหนึ่งในดอกไม้ที่วัฏจักรสั้นที่สุด (They die out almost as soon as they flower, making it one of the quickest flowers to complete their entire bloom cycle.) [1]

ดอกสีขาวซึ่งหายาก เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา สื่อถึงหญิงสาวงดงามที่ต้องจากไปอย่างน่าสลดใจ (The rarer white Bleeding Heart is considered a symbol of purity and innocence instead, especially to represent beautiful young women who died in a tragic way.) [2]

อ้างอิง
[1] - https://www.theflowerexpert.com/content/aboutflowers/tropicalflowers/bleeding-heart-vine

[2] - http://www.flowermeaning.com/bleeding-heart-flower-meaning/

ไม่มีความคิดเห็น