บทแปล Xehanort Report จากเกม Birth by Sleep

(เขียนขึ้นเมื่อ 20/02/2010)


หมายเหตุ
- คำใดที่ผมเคยเรียกทับศัพท์ไว้ ก็จะขอทับศัพท์ต่อไป เพื่อให้คนใช้คำนั้นเป็นศัพท์ทางการกันนะครับ

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Xehanort Report 1
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

นานแสนนานมาแล้วนับตั้งแต่ที่ฉันได้จากบ้านเกิดมา
จนถึงบัดนี้ฉันได้เดินทางไปยังดวงดาวมากมาย รับมอบภูมิปัญญานานัปการ
ฉันจะบันทึกความคืบหน้าลงในที่แห่งนี้

เมื่อฉันระลึกหวนไป ก็จำได้ว่าชะตากรรมของฉันได้เปลี่ยนแปลงเมื่อฉันไปถึงที่แห่งนั้น
และได้เรียนรู้คำว่า "อาจารย์" และ "พี่น้อง"
นั่นคือช่วงที่ฉันได้มาสู่บ้านหลังใหม่

และที่นั่นก็มีซึ่งคีย์เบลด
จุดประสงค์ดั้งเดิมของมันคืออะไร แล้วใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา?
ระหว่างที่ฉันฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ใช้คีย์เบลด
ฉันได้ยินว่ามาว่ามันคือผู้พิทักษ์แห่งแสง
ที่คอยดูแลโลกนี้อยู่จากเงามืด
แต่ว่านั่นคือความจริงทั้งหมดแล้วหรือ?
แม้ว่าฉันจะถูกห้ามไม่ให้ทำเรื่องใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
แต่เมื่อมีเวลาส่วนตัว บางครั้งฉันก็ได้เดินทางไปดาวอื่นๆ
เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Xehanort Report 2
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

จากที่มาสเตอร์ได้กล่าวไว้ เมื่อต้องไปมาระหว่างดวงดาว
ร่างกายจะต้องได้รับการปกป้องจากความมืดด้วยชุดเกราะ
อย่างไรก็ตาม เมื่อใดที่ฉันได้ใช้ Corridor แห่งมิติพิศวง
ฉันจะรู้สึกถึงสัมผัสอันแรงกล้าที่ไหลเข้ามาสู่ตัวฉัน ดังนั้นฉันจึงเลิกใส่ชุดเกราะ
บางทีร่างกายของฉันอาจกำลังถูกครอบงำด้วยความมืดมิด
แต่ถ้าฉันได้มาซึ่งพลังที่สามารถควบคุมได้กระทั่งความมืด
มันก็จะไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องเกรงกลัวอีกต่อไป

Realm นั้นกว้างใหญ่และเป็นที่อาศัยของชีวิตอันนับไม่ถ้วน
ดวงดาวต่างๆ ไม่ได้ถูกแบ่งแยกจากกันด้วยอวกาศอันเวิ้งว้างดุจดั่งท้องทะเล
ทว่ามันกลับเชื่อมต่อกันทั้งหมดด้วยช่องมิติพิศวงนั้น

ดวงดาวทั้งหลายต่างก็มีความรับรู้ที่แตกต่างกันไป
พวกเขาไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของดาวดวงนี้ เช่นเดียวกับที่พวกเราไม่รู้ถึงการมีอยู่ของดาวของพวกเขา
ดังนั้น เราจะปล่อยใ้ห้ดาวอื่นๆ รับรู้ความจริงนี้ไม่ได้

Note* ลุงแกจะบอกว่า ลุงเริ่มเข้าสู่วิถีมืด แล้วก็เปิด Corridor of Darkness ใช้เองได้

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Xehanort Report 3
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

เมื่อครั้งกาลที่ยังไม่มีช่องว่างระหว่างดวงดาวต่างๆ
ดวงดาวทั้งหลายไม่ได้หลบอยู่หลังกำแพงแห่งแสงเหมือนเช่นทุกวันนี้
และไม่มีการป้องกันการก้าวข้ามไปมาระหว่างกัน

ในตอนนั้น แสงสว่างได้ปกคลุมดวงดาวทั้งหลาย
และยังมีผู้ใช้คีย์เบลดอยู่มากมาย
อย่างไรก็ตาม ใน Realm ซึ่งปราศจากช่องว่างระหว่างกันนั้น การแก่งแย่งแสงสว่างก็เริ่มต้นขึ้น

นับเป็นเรื่องอับโชคที่พวกเขาเข้าใจจุดประสงค์ดั้งเดิมในการใช้คีย์เบลด
และได้พยายามสร้างหัวใจแห่งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า Kingdom Hearts ขึ้นมาเป็นของตนเอง
แล้วผู้ใช้คีย์เบลดทั้งหลาย ก็ได้เริ่มต้นสงครามขึ้น

Kingdom Hearts อาจเรียกได้ว่าเป็นสถานๆ ที่รวมไว้ซึ่งหัวใจ
เช่นเดียวกับหัวใจของมนุษย์ ดวงดาวเองก็มีหัวใจเช่นกัน
โดยปกติแล้ว เราจะไม่มีทางได้เห็นสถานที่ตั้งของ World's heart
ดาวแต่ละดวงจะซ่อนไว้ซึ่งประตูที่เปิดทางไปยังหัวใจของดาวดวงนั้น
ด้วยการรวบรวมหัวใจของดวงดาวทั้งหมดให้เป็นหนึ่ง
Kingdom Hearts ก็จะเสร็จสมบูรณ์

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Xehanort Report 4
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

และในการเปิดประตูสู่ Kingdom Hearts ที่สมบูรณ์
ว่ากันว่ามันได้โยงไปสู่การกำเนิดของ Realm ใหม่
มันคือดินแดนที่อยู่นอกเหนือการครอบครองของมนุษย์
พูดอีกนัยหนึ่ง หมายความว่าผู้ที่เปิดประตูไปนั้น
จะเกิดใหม่เป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์

แสงสว่างและความมืดก็คือหนึ่งเดียวกัน
ไม่มีแสงสว่างใดที่ปราศจากความมืด
สงครามแห่ง Kingdom Hearts ที่เกิดขึ้นโดยเหล่าผู้ใช้คีย์เบลด
ได้กระทบไปถึงผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในสงครามด้วย
ทั้งผู้ที่พยายามปกป้องแสงสว่าง
ทั้งผู้ที่พยายามสนับสนุนความมืด
ทั้งผู้ที่พยายามเป็นสื่อกลางระหว่างทั้งสองฝั่ง
ทั้งผู้ที่พยายามเสาะหาพลังเพียงเพราะความเห็นแก่ตัว
ทุกคนต่างมีความคาดหวังของตนเอง และมันก็นำมาสู่ผลกระทบที่พวกเขาได้รับ
และแล้ว Realm แห่งนี้ก็ถูกปกคลุมด้วยความมืดมิด

ด้วยเหตุนี้ สงครามคีย์เบลดก็ได้ดำเนินมาถึงจุดจบ
โดยที่ยังไม่มีใครได้เปิดประตูสู่ Kingdom Hearts

เวลาต่อมา ดวงดาวต่างๆ ในทุกวันนั้นก็ถูกสร้างขึ้นจากแสงสว่าง
ที่มาจากหัวใจอันน้อยนิดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ และเพื่อที่จะไม่ให้สงครามอุบัติขึ้นอีกครั้ง
ดวงดาวทั้งหมดจึงซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงของตน

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Xehanort Report 5
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

ในตอนนี้ผู้ใช้คีย์เบลดและคนที่ตกสู่ความมืดมิด
สามารถใช้ Corridor และเดินไปทางไปยัง Realm Between ได้

เพื่อป้องกันไม่ให้ดวงดาวทั้งหลายต้องล้มตายเหมือนแต่ก่อน
หน้าที่ของผู้ใช้คีย์เบลดก็คือการข้ามผ่านช่องว่างระหว่างดวงดาว
เพื่อเข้าไปสำรวจและปกป้องมันจากตัวตนแห่งความมืดมิด
ที่พยายามแทรกแซงดวงดาวทั้งหลาย

แม้ว่าทุกวันนี้ผู้ใช้คีย์เบลดจะมีจำนวนลดลงมาก
ทว่าอย่างน้อยก็ยืนยันได้ว่ายังมีนอกจากพวกเราอีกหลายคน
แต่ใน Realm อันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ พวกเขาไปยังที่แห่งใดนั้น ไม่มีใครรู้

นอกจาก Realm of Light ที่พวกเราอาศัยอยู่แล้ว
ยังคงมี Realm of Darkness และ Realm ที่เชื่อมโยงระหว่างพวกมัน
นั่นคือ Realm Between
ระหว่างพวกมันทั้งหมด Realm of Darkness คือดินแดนต้องห้าม
ฉันได้ยินว่ายังไม่เคยมีใครกลับออกมาจาก Realm นั้นได้

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Xehanort Report 6
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

คีย์เบลดนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือคีย์เบลดที่พวกเราใช้ ซึ่งเป็นคีย์เบลดแห่ง Realm of Light
และยังมีคีย์เบลดจาก Realm of Darkness และคีย์เบลดจากหัวใจของบุคคล

คีย์เบลดจาก Realm of Darkness ก็ดำรงอยู่ใน Realm of Darkness
ซึ่งมันตรงข้ามกับคีย์เบลดจาก Realm of Light ที่พวกเราใช้กัน
นอกจาก Realm ที่มาของพวกมันแล้ว คีย์เบลดทั้งสองแบบนี้ก็ไม่มีความแตกต่างกัน

ส่วนคีย์เบลดชนิดที่ 3 คีย์เบลดจากหัวใจของบุคคล
คีย์เบลดชนิดนี้ถือกำเนิดขึ้นในตอนที่ Realm เปลี่ยนแปลงไปเพราะผลจากสงคราม
ด้วยเหตุนี้ จึงดูเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใกล้ Kingdom Hearts หากปราศจากคีย์เบลดไป
ด้วยการรวบรวมหัวใจอันบริสุทธิ์ทั้ง 7 ดวง คีย์เบลดจากหัวใจของบุคคลก็จะสมบูรณ์
และสามารถเปิดประตูสู่ Kingdom Hearts ได้

หากสามารถเปิดประตูสู่ Kingdom Hearts ได้
ตามทฤษฎีแล้วก็จะสามารถควบคุมดวงดาวและผู้คนทั้งหมดได้

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Xehanort Report 7
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

ปริศนาอันลึกล้ำที่สุดในหมู่ของคีย์เบลด
ก็คือคีย์เบลด... ที่แตกต่างไปจากคีย์เบลดทั้ง 3 ชนิด
ชื่อนั้นฟังดูเหมือนกัน แต่มันเขียนว่า X-blade
ซึ่งมันก็คล้ายคลึงกับคีย์เบลด

คีย์เบลดนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์
เช่นเดียวกันกับการดำรงอยู่ของ Kingdom Hearts
ทว่า X-blade นั้นเป็นหนึ่งเดียวกับการดำรงอยู่ของ Kingdom Hearts อยู่แล้ว

X-blade นั้นเกิดจากหัวใจสองดวงที่แข็งแกร่งทัดเทียม
หนึ่งหัวใจแห่งแสงอันบริสุทธิ์ และหนึ่งหัวใจขอบความมืดทึบ ที่มาตัดขวางกัน
และทำให้ Kingdom Hearts ปรากฏขึ้นมาในเวลาเดียวกัน
ซึ่งนี่ไม่ใช่ Kingdom Hearts ที่เกิดจากการรวบรวมขึ้นมา
แต่เป็น Kingdom Hearts ที่เกิดจากการที่หัวใจของดวงดาวทั้งหมดได้มารวมตัวกันเอง
พูดอีกนัยหนึ่ง ฉันเชื่อว่าสงครามคีย์เบลดเมื่อครั้งกาล
เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้

หากเป็นเช่นนั้นจริง แม้ว่าหมู่ดาวในทุกวันนี้
จะได้สร้างบาร์เรียร์แห่งการแบ่งแยก ขอเพียงมี X-blade
หัวใจของดาวทุกดวงก็จะรวมตัวกัน และทำให้ Kingdom Hearts เสร็จสมบูรณ์
หรืออีกนัยหนึ่ง สงครามคีย์เบลดก็จะกลับมา

Note* มาสเตอร์เซอานอร์ทต้องการสร้าง X-blade โดยหวังผลในเรื่องที่ Kingdom Hearts จะปรากฏออกมา

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Xehanort Report 8
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

ศิษย์ร่วมรุ่นของฉัน เอราคุส เชื่อมั่นว่าแสงสว่างคือความสมบูรณ์แบบ
ทว่าทุกแสงสว่างย่อมมีความมืดมิดของมัน
ฉันคิดว่าสมดุลระหว่างแสงสว่างและความมืดต่างหาก
ที่จะช่วยรักษาสมดุลให้กับ Realm

แต่ Realm ในทุกวันนี้ ที่ความมืดถูกขจัดออกมากจนเกินไป
ได้ทำให้สมดุลนั้นแหลกสลาย
ความเป็นอยู่ของแสงสว่างในปัจจุบันนี้ อาจถูกทลายสิ้นทั้งหมด
ได้ด้วยการตื่นขึ้นของความมืด ดังนั้นดวงดาวทั้งหลายจึงจำเป็นต้องได้รับการเรียบเรียงใหม่

หลังความเห็นไม่ลงรอยกับเอราคุส ฉันก็ได้ร่อนเร่ไปในดาวต่างๆ
ในที่สุดฉันก็ได้รับอิสรภาพอีกครั้ง นับจากที่ฉันออกจากบ้านเกิดมาตั้งแต่ครั้งยังเด็ก
ทว่านั่นย่อมไม่ใช่เป้าหมายของฉันผู้ที่ได้กลายเป็นคีย์เบลดมาสเตอร์แล้ว
เมื่อยังไม่มีผู้สืบทอด หน้าที่เพียงหนึ่งที่เดียวฉันเหลืออยู่
ก็คือการเลี้ยงดูและฝึกฝนผู้สืบทอดรุ่นต่อไป

โดยปกติแล้วคีย์เบลดมาสเตอร์จะรับลูกศิษย์มา
สั่งสอนให้ซึมซาบถึงการเป็นผู้ใช้คีย์เบลด
แล้วเสาะหาผู้สืบทอดรุ่นต่อไป
อย่างไรก็ตาม การละทิ้งบ้านเกิดของตนมาจนถึงป่านนี้
มันดีแล้วหรือที่ฉันจะทำแบบนั้น?
ไม่สิ กระทั่งตอนนี้ ก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันอยากจะเห็นด้วยตาของฉันเอง
มันดีแล้วหรือที่ฉันจะทำแบบนั้นในท้ายที่สุด?
เป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธว่ากระทั่งร่างกายนี้ ก็มีอายุมากแล้ว

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Xehanort Report 9
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

คีย์เบลดมาสเตอร์มีความสามารถพิเศษ
พวกเขาสามารถดึงหัวใจของตัวเขาและผู้อื่นออกมาได้
หากทำกระบวนการนี้วนซ้ำไปมาก็จะทำให้ใครคนหนึ่ง
สามารถคงอยู่ในโลกนี้ได้ชั่วนิรันดร์

เมื่อครั้งยังเด็ก ฉันใฝ่ฝันถึงการมีอยู่ของ Realm แบบหนึ่ง
Realm ที่ไม่เคยมีใครไปถึง
Realm ที่ไม่เคยมีคนพบเห็น
Realm ใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยการเปิดประตูสู่ Kingdom Hearts
Realm อันสมบูรณ์แบบที่แสงสว่างและความมืดจะอยู่อย่างทัดเทียมกัน

เมื่อได้รับปัญญาอันมากล้น รวมทั้งจุดประสงค์ใหม่แล้ว
สิ่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือร่างอันชราภาพนี้
เป้าหมายต่อไปที่ต้องทำให้สำเร็จ ก็คือการค้นหาร่างใหม่

นั่นคือตอนที่ฉันได้พบกับเวน และรับเขามาเป็นศิษย์
การได้พบกับเขาเปรียบได้กับชะตากรรม ฉันยังรับรู้ได้ถึงพรสวรรค์ของเขา
แต่เขานั้นอ่อนโยนจนเกินไป
ฉันตัดสินใจที่จะไม่ใช้เวนที่เปราะบางนี้เป็นร่างของฉัน
ดังนั้นฉันจึงวางแผนที่จะใช้เขาเพื่อเป้าหมายอีกอย่้างหนึ่ง

ด้วยการดึงความมืดออกมาจากหัวใจของเวน ฉันจะสามารถแยกเขาออกเป็นสองส่วน
ด้วยเหตุนี้ หัวใจแห่งแสงสว่างบริสุทธิ์ และหัวใจแห่งความมืดทึบ ก็จะเสร็จสมบูรณ์

Note* มาสเตอร์เซอานอร์ทต้องการเปิดประตูสู่ Kingdom Hearts เพื่อสร้าง Realm ในอุดมคติ

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Xehanort Report 10
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

อย่างที่ฉันคาดเดาไว้เลย ร่างกายของเวนไม่อาจทนอยู่ได้เมื่อหัวใจของเขาถูกดึงออกไป
แม้ว่าการดึงหัวใจที่มืดทึบ วานิทัศ จะสำเร็จ
แต่กระบวนการนั้นก็ได้เหลือเวนในสภาพที่หมดสติเอาไว้

หัวใจแห่งแสงสว่างบริสุทธิ์ เวนตุส
หัวใจแห่งความมืดทึบ วานิทัศ

การเลี้ยงดูทั้ง 2 ไปจนถึงซักวันหนึ่ง อาจนำมาซึ่งการเสร็จสมบูรณ์ของ X-blade
เมื่อหัวใจทั้ง 2 ดวงนั้นได้ตัดขวางซึ่งกัน

อย่างไรก็ตาม หัวใจแห่งความมืดของวานิทัศนั้นแข็งแกร่งเกินไป
หัวใจของเวนนั้นอยู่้ในสภาพย่ำแย่ และหัวใจแห่งแสงนี้กำลังจะตายลง
ด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างน้อยเขาจะได้ตายลงในที่อันสงบสุข
ฉันจึงได้คิดถึงๆ ที่ฉันจะพาเขาไป
สถานที่แรกที่ผุดขึ้นมาในใจของฉันก็คือบ้านเกิดของฉันเอง

จากนั้น เท้าของฉันก็ได้ก้าวเดินออกไปตามธรรมชาติ และเมื่อฉันรู้สึกตัว
ฉันก็ได้มาถึงชายหาดซะแล้ว
ฉันไม่เคยกลับมายังบ้านนับตั้งแต่ที่ออกเดินทางเมื่อนานมาแล้ว
แต่มันกลับไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อย
ราวกับว่าเวลาในสถานที่อันสงบสุขนี้ได้หยุดนิ่งลง
ฉันได้ไตร่ตรองถึงสถานที่ทั้งหมด ถ้าเป็นที่นี่ เวนจะสามารถพักผ่อนอย่างสงบได้อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม เวนที่ไม่มีสตินั้นก็ได้เรียกคีย์เบลดออกมา
หัวใจแห่งแสงนั้นยังไม่ตายจากไป

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Xehanort Report 11
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

เวนตุสและวานิทัศ
จนถึงตอนนี้ พลังของหัวใจแห่งแสงและพลังของหัวใจแห่งความมืด
ก็ยังไม่สมดุลกันเสียที
ด้วยเหตุนี้ ฉันจำต้องเลี้ยงทั้ง 2 แยกจากกัน
ไม่เช่นนั้นความมืดมิดของวานิทัศก็จะกลืนกินเวน

มีสถานที่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงดูหัวใจแห่งแสง
บ้านของเอราคุส ที่เชื่อว่าแสงสว่างคือความสมบูรณ์แบบ

นอกจากไม่ใส่ถึงเรื่องที่เรายังคงโต้เถียงกันแล้ว
เอราคุสยังดีอกดีกใจ
แล้วยังรับเวนไปดูแลด้วยความเต็มใจ
สิ่งที่ฉันต้องทำในตอนนี้ก็คือการรอหัวใจของเวน
ให้เติบโต้ขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสถานที่ของเอราคุส

เป็นเวลานานแล้วนับจากที่ฉันได้จากบ้านหลังที่ 2 นี้ไป
แล้วในตอนนี้เอราคุสก็ได้รับลูกศิษย์ทั้งสองคนมาเลี้ยงดูเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ฉันยังรู้สึกได้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในลูกศิษย์คนหนึ่งของเขา เทอร์ร่า
นอกจากความอ่อนโยนแล้ว เทอร์ร่ายังเสาะหาซึ่งพลัง
การที่เขายึดติดกับพลัง จะเป็นเหตุให้ความมืดมิดถือกำเนิดขึ้นในจิตใจของเขาในไม่ช้า

ร่างใหม่ของฉันจึงถูกกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อย

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Xehanort Report 12
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

เวลาได้มาถึง
ฉันได้รับข่าวว่าจะมีการทดสอบคุณสมบัติในการเป็นมาสเตอร์จากเอราคุส
เทอร์ร่าและอควอ
การจะล่อทั้งสองคนให้ออกไปผจญภัยในดาวดวงอื่นนั้นเป็นเรื่องง่าย
แล้วสำหรับเวนตุสล่ะ....?

วานิทัศสามารถรับรู้ได้ถึงหัวใจของเวนตุส
ตามที่วานิทัศบอกมา กุญแจสู่เวนตุส
ก็คือคนที่ชื่อว่าเทอร์ร่า
ทันทีที่การฝึกฝนของเวนตุสได้เริ่มต้นขึ้น
เทอร์ร่าก็ได้มอบดาบไม้ของเขาให้
นับแต่นั้นมา ดูเหมือนว่าเขาก็เทิดทูนเทอร์ร่าดุจดั่งพี่ชาย
พูดอีกนัยหนึ่ง คนที่สามารถสั่นคลอนหัวใจของเวนตุสได้ก็คือเทอร์ร่า

ก่อนอื่นฉันจำเป็นต้องแยกเทอร์ร่าออกไป
หลังจากนั้นฉันจะมอบความกระสับกระส่ายให้กับเวนตุส
ด้วยการทำเช่นนี้ ฉันจะสามารถบังคับแสงสว่างที่อ่อนแอให้เผชิญกับความมืดมิด
และให้เขาไล่ตามพี่ชาย เทอร์ร่า ไปได้

ความมืดที่แข็งกร้าว จะทำให้แสงสว่างแข็งแกร่งขึ้น
แสงสว่างอันแข็งแกร่ง ก็จะทำให้ความมืดแข็งกร้าวขึ้น
เพียงเท่านี้น ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตัดขวางกัน และตำนานก็จะกลับมาอีกครั้ง

ที่มา : Lissar & Krexia

ไม่มีความคิดเห็น