แชนแนล Memoria เสนอทฤษเฎาการกลับมาของเหล่าโหรในฉากจบ KH III


แชนแนล Memoria Haven นำเสนอทฤษเฎาล่าสุดของ Kingdom Hearts ซึ่งในคลิปที่ยาวร่วมสิบนาทีนั้น ส่วนใหญ่เป็นการทบทวนเรื่องข้อมูลที่ปล่อยมาล่าสุดในช่วง 1 เดือนหลังให้ฟัง ทั้ง Xigbar Story และเรื่องอาร์คใน KH Union X ตอนล่าสุด

ทฤษเฎาที่แกนำเสนอใหม่นั้นจริง ๆ มีแค่สั้น ๆ และตรงกับสิ่งที่ผมผุดคิดขึ้นมาได้วันนี้พอดี

กล่าวคือในตอนนี้หากคนที่ตามข้อมูลซีรีส์ทันจนหมด ย้อนกลับมาดูฉากจบ KH III ใหม่ ทุกคนย่อมคิดได้ตรงกันโดยไม่ต้องนัด ว่า 4 โหรนั้นมาถึงยุคปัจจุบัน โดยใช้ Ark ที่ไม่สมบูรณ์ลำหนึ่งเดินทางมา

โดยการใช้ยาน Ark ที่ไม่สมบูรณ์ไปยังยุคอนาคต ยามิบอกไว้ว่าในอนาคตนั้นต้องมี "สื่อกลาง" เป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับคนที่จะเดินทางข้ามเวลา และอนาคตนั้นต้องมี "คนที่จดจำ" คนที่จะเดินทางข้ามเวลาด้วยวิธีนี้ได้ รออยู่พร้อมกัน

ในฉากจบนั้นมันก็ครบเงื่อนไขเลย

ลูซูคือคนที่ต้องจดจำโหรคนอื่น ๆ ให้ได้ ดังนั้น มันเลยต้องเสียสละมีชีวิตอยู่ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันเพื่อทำหน้าที่นี้

ส่วนสื่อกลาง (ซึ่งผมตัวผมเองคิดไม่ออกว่าคืออะไร) แชนแนลนี้นำเสนอว่ามันคือกล่องดำนั่นเอง

(ซึ่งเอาจริง ๆ ผมไม่เห็นด้วย เพราะผมคิดว่ากล่องดำคืออาร์คที่สมบูรณ์ที่เดินทางข้ามกาลเวลามาเหมือนกันมากกว่า)

เท่ากับว่าผมคิดเห็นตรงกับทฤษเฎานี้ครึ่งนึง แต่แค่นั้นก็เพียงพอที่จะช่วยกระตุ้นความคิด และทำให้มั่นใจในครึ่งนึงที่เราคิดเห็นตรงกันนั้น....

ป.ล. ทฤษเฎา เป็นศัพท์ประยุกต์โดยคุณ Worapat Key, ก่อนหน้านี้ผมชอบใช้คำว่าทฤษเดา แต่ภายหลังเปลี่ยนมาใช้ทฤษเฎาตามเขา เพราะมันศิวิไลกว่า

ไม่มีความคิดเห็น