จบแล้ว ลาก่อน ขอบใจ ชินซึบาเซไค


Nothing left to do.

Time to move forward to the next game. :)

Thank you Shibuya.

Hope we will meet again in Next すばせか

#TWEWY #NTWEWY


ไม่เหลืออะไรให้ต้องเปิดเกมแล้ว

เดี๋ยวเขียนเนื้อเรื่องตอนจบต่อนิดหน่อย

แล้วก็แปล secret report ทั้งหมด

จากนั้นมุ้ฟอรได้....


ป.ล. ใครจะเล่นต่อ เซฟลิงก์นี้ไว้นะ แค่นี้ก็พอแล้ว

https://gamerch.com/shinsubarashiki/

https://gamerch.com/shinsubarashiki/entry/279174

ไม่มีความคิดเห็น