เหลี่ยมเตรียมย้าย สนง. สู่ชิบุยะ

สำนักงานใหญ่ของ Square Enix ในชินจูกุ มีแผนเก็บกระเป๋าย้ายข้าวของไปสู่อาคารไฮไรส์ที่จะเป็นอาคารหลักของโครงการปรับปรุงเขตซากุระกาโอกะซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉี่ยงใต้ของสถานีชิบุยะ ซึ่งโครงการปรับปรุงขนาดใหญ่นี้ จะมีขึ้นทุก ๆ 100 ปี

อาคารใหม่ที่ Square Enix จะย้ายเข้าไปนั้นสูง 179 เมตร เป็นตึกที่สูงที่สุดในอาคารหลัก 3 ตึก มีชั้นที่เหนือพื้นดิน 39 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น พื้นที่โดยรวม 184,700 ตารางเมตร โดยอาคารมีกำหนดปรับปรุงเสร็จ พฤจิกายน 2023

https://www.shibukei.com/headline/17001/

https://en.wikipedia.org/wiki/Sakuragaokach%C5%8D,_Shibuya

ไม่มีความคิดเห็น