บทสัมภาษณ์การปรับปรุงโหมด Online Multiplayer ใน Final Fantasy XV


ประเด็นจากบทสัมภาษณ์การปรับปรุงโหมด Online Multiplayer ใน Final Fantasy XV

- เนื่องจากจำนวนคนที่เล่น Closed Beta Test แล้วผ่านมิชชั่นทั้งหมดที่เตรียมไว้ให้ได้มีต่ำมาก ดังนั้นใน Online Multiplayer ของจริง จะปรับให้เกมง่ายขึ้น

- เนื้อเรื่องบทนี้จะให้เราเล่นเป็นเหล่า Kingsglaive ที่ต่อสู้มีชีวิตรอดในช่วง 10 ปีก่อนจะถึงบทสรุปของ FFXV

- เราจะได้เห็นเมือง ๆ หนึ่งจากตัวเกมหลัก เป็นเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนไปเพราะโลกตกสู่ความมืดมิด พวกสถานที่ต่าง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป (ก็น่าจะเป็นเลสทัลลัมนั่นแหละ)

ไม่มีความคิดเห็น