PSX2018 เตรียมยกเดโม KH III มาให้ทดลองเล่นกันในประเทศไทย


งาน PSX 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ GMM Live House ชั้น 8 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ประกาศนำเดโมเกม Kingdom Hearts III มาให้ทดลองเล่นในงาน ซึ่งเมื่อรวมกับขบวนรายชื่อเกมที่ประกาศมาก่อนหน้านี้ เท่ากับว่าตอนนี้งาน PSX 2018 มีเดโมเกมให้ทดลองเล่น รวมกันถึง 28 เกมแล้ว!!

ไม่มีความคิดเห็น