หน้าประกาศรับสมัครงาน FFVII Remake ระบุรีเมกเป็นเกม Action

ในหน้าประกาศรับสมัครตำแหน่ง 3DCG Designer ของ Final Fantasy VII Remake ระบุว่ารีเมกเป็นเกม "Action"

Siliconera ให้ความเห็นว่าเราอาจเห็นองค์ประกอบทาง Action ของ FFVII Remake กันมาบ้างแล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ทางค่ายระบุว่าเป็นเกม Action ตรง ๆ

ทั้งนี้ใน JP บ่อยครั้งก็เรียกเกมแนว Action-RPG สั้น ๆ ว่าแนว Action ดังนั้น ถ้าฝั่งญี่ปุ่นเขาระบุว่าเป็น Action มันอาจหมายความถึง Action เพียว ๆ ก็ได้ หรืออาจหมายความถึง Action-RPG ก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น