เทรลเลอร์ Collaboration ของ Kingdom Hearts III กับ Final Fantasy Brave Exvius


เผยฉากเต็มตอนโซระเก็บคีย์เบลด Master Keeper ที่อควอทำหายไว้ที่หาดของ Destiny Islands ตอนที่เกาะตกสู่ความมืด และกลายเป็นส่วนหนึ่งของ End of the World ได้... ภายหลัง Destiny Islands ได้กลับสู่พิกัดเดิมที่เคยอยู่ คียเบลด Master Keeper ก็กลับมาด้วย... แต่อควอตกสู่ Realm of Darkness ตามเดิม

สังเกตว่าโซระหยิบคีย์เบลดขึ้นมาใช้ และคีย์เบลดเปิดทางสู่สถานที่อื่นให้ทันที... สงสัยว่าคงได้เปิดทางไปหาชีนั่นแล

ไม่มีความคิดเห็น