Wednesday, March 15, 2017

คลิปบรรยายกระบวนการถ่ายภาพจาก A.I. ของพรอมท์ FFXVคลิปพรีเซนต์กระบวนการถ่ายภาพของ A.I. เจ้าพรอมท์ ที่บรรยายโดยพี่ซัน ในงาน GDC 2017 วันที่ 3 มีนาคม 2017 ที่ผ่านมาครับ

No comments:

Post a Comment