ผู้ถูกเลือกทั้ง 5! อัพเดทเนื้อเรื่องล่าสุด KH Unchained χ


สรุปเนื้อเรื่องตอนล่าสุดจาก Kingdom Hearts Unchained χ ที่อัพเดทเมื่อวาน

หลังจากสงครามคีย์เบลดในยุคของเหล่าโหรจบลงแล้ว เอเฟเมร่าได้มายืนรออยู่ที่กลางสุสานคีย์เบลด ตามที่มาสเตอร์อวาได้สั่งเขาไว้ โดยมาสเตอร์ออฟมาสเตอร์ได้เคยทำการจิ้มผู้ถูกเลือก 5 คนจากกลุ่มแดนเดเลียนขึ้นมา เพื่อจะให้ทั้ง 5 นั้นกลายเป็นหัวหน้ายูเนียน 5 ยูเนียนในรุ่นต่อไป

เอเฟเมร่าที่ยืนรออยู่ ก็เจอสคูลด์ที่เดินมาเป็นคนที่สอง โดยเอเฟเมร่าก็แปลกใจมากที่สคูลด์ถูกเลือกด้วย ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกัน แต่สคูลด์ก็ไม่เคยบอกเรื่องที่ว่าตัวเองถูกเลือกมาก่อน นั่นก็เพราะอวาสั่งให้ผู้ถูกเลือเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ

--------------------------

สลับไปที่เหตุการณ์ในอดีต มาสเตอร์ออฟมาสเตอร์ได้ฝากฝังอวาไว้ว่า ยังไงเสียสิ่งที่เขียนไว้ในหน้าสุดท้ายของตำราพยากรณ์จะเกิดขึ้น โลกทั้งหมดจะตกสู่ความมืดมิด มาสเตอร์ออฟมาสเตอร์จึงขอให้อวาอย่าเข้าร่วมการต่อสู้ ลืมเรื่องเกียรติยศใด ๆ ไปซะ จงตามหาผู้ใช้คีย์เบลดที่มีพรสวรรค์ และตั้งเป็นกลุ่มที่เป็นอิสระ แยกตัวไปจากยูเนียนที่มีอยู่กันตอนนี้ จากนั้นก็จงแว้บไปยังโลกอื่น เพื่อจะได้รอดพ้นไปได้

จากนั้นมาสเตอร์ฯ ก็บอกอวาว่าเขาได้เลือกคนขึ้นมา 5 คน เพื่อให้เป็นคนดูแลยูเนียนในรุ่นต่อไปไว้แล้ว

ทั้งนี้มาสเตอร์ฯ ยังบอกว่าเมื่อทุกอย่างล่มสลาย ย่อยยับจากสงครามคีย์เบลด ก็ขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับแก่กลุ่มแดนเดเลียนทุกคน ยกเว้นเพียงหัวหน้ายูเนียนรุ่นใหม่ทั้ง 5 โดยที่ให้เก็บเป็นความลับ ก็เพราะไม่อยากให้พวกเขาแบกความทรงจำที่เศร้าโศกไปสู่ยุคต่อไป มาสเตอร์ฯ อยากให้พวกเขาไปสู่ภพใหม่ สู่ยุคที่ไม่ต้องเศร้าโศกกัน

ว่าแล้วมาสเตอร์ฯ ก็ส่งกระดาษที่เขียนชื่อคนที่มาสเตอร์ฯ อยากให้เป็นหัวหน้ายูเนียนทั้ง 5 คนเอาไว้ โดยมีชื่อของเด็กคนหนึ่งถูกวงด้วยสีแดง มาสเตอร์ฯ บอกว่าเมื่อถึงเวลาแล้ว ก็อยากให้อวาส่งตำราพยากรณ์ ต่อไปให้แก่เด็กคนที่เขาวงแดงเอาไว้

ตำราพยากรณ์นั้น จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของโลกยุคใหม่ แต่หากให้คนทั่วไปเห็นข้อความในตำรา ก็อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ จึงขอให้ส่งมอบให้เด็กคนนั้นเท่านั้น

--------------------------

ตัดกลับมาที่ปัจจุบัน ในที่สุดผู้ถูกเลือกคนที่ 3 ก็เดินมายังใจกลางสุสานคีย์เบลด จนได้พบกับสคูลด์และเอเฟเมร่า

"ผมเวนตุสนะ เรียกเวนก็พอ"

http://www.khinsider.com/news/KH-Unchained-X-Road-to-Union-X-Meeting-Ventus-8758

ไม่มีความคิดเห็น