คะแนนและบทวิจารณ์ KH -HD II.8 FCP- จากแฟมิซือ


บล็อก Hokanko ได้ย่อบทวิจารณ์เกม Kingdom Hearts -HD II.8 Final Chapter Prologue- จากนิตยสารแฟมิซือ ซึ่งทางแฟมิซือได้ให้คะแนนวิจารณ์เกมนี้ไว้ที่ 8/9/8/9 รวม 34/40 คะแนน และมีเนื้อหาการวิจารณ์โดยย่อดังนี้

จำนวนชั่วโมงที่ใช้จบเกมในแต่ละภาคย่อย
KH 3D - เล่นจบได้ในเวลา 25-35 ชั่วโมง
KH BBS 0.2 - เล่นจบได้ใน 3-4 ชั่วโมง
KH χ Back Cover - เป็นคัตซีน 1 ชั่วโมง 20 นาที

- เนื้อหาค่อนข้างเฉพาะกลุ่มแฟนซีรีส์ (ผู้เล่นใหม่จะตามไม่ทันแล้ว)

- จากที่เล่นภาค 0.2 มา ทำให้รู้สึกคาดหวังกับภาค 3 มากขึ้น

- ถ้าราคาถูกลงกว่านี้หน่อย ก็น่าจะดี

- เนื้อหาภาค 0.2 ค่อนข้างดี แต่ติดที่สั้นไปหน่อย

- เหมาะเป็นการใช้ทบทวนเนื้อเรื่อง ก่อนจะไปสู่ภาค 3

- คนที่อยากเล่นภาค 3D แบบ HD Remake ก็จัดไป

- ภาค χ Back Cover น่าประทับใจ

http://blog.hokanko-alt.com/archives/50316473.html
https://twitter.com/aibo_ac7/status/813661830073630720

ไม่มีความคิดเห็น