ยอดจำหน่าย FFXV สัปดาห์ที่ 3 และรายละเอียด DLC Holiday Pack


Media Create เปิดเผยผลการสำรวจยอดจำหน่ายเกม Final Fantasy XV แบบแผ่นในประเทศญี่ปุ่นเป็นสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งตัวเกมขายเพิ่มได้อีก 44,340 ชุด (ถือว่าทำได้ดีสำหรับยอดในสัปดาห์ที่ 3) ทำให้ยอดจำหน่ายรวมของเกมอยู่ที่ 814,603 ชุดแล้ว

ส่วนทางด้านแฟมิซือ ซึ่งแยกไปสำรวจต่างหาก ได้ตัวเลขที่แตกต่างกันเล็กน้อย โดยแฟมิซือให้ข้อมูลว่าสัปดาห์ล่าสุดขายเพิ่มได้ 35,765 ชุด และยอดรวมตลอด 2 สัปดาห์อยู่ที่ 824,959 ชุด


นอกจากนี้ในวันนี้มีการปล่อย DLC Holiday Pack ของเกม ซึ่งมีทั้งแบบฟรีและไม่ฟรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

DLC Holiday Pack (Free)

Warrior’s Fanfare: A scroll of sheet music containing a song of jubilation that provides additional AP for earning an A+ in Offense outside of training. (เล่นเพลงและเพิ่ม AP ที่ได้รับ เวลา Offense ได้ในระดับ A+)

Nixperience Band: A device that stops experience points from being tallied, preventing the party from leveling up for an added challenge. (ทำให้เลเวลไม่ขึ้น เพื่อความท้าทายในการเล่น)

Carnival Passport: An adorably adorned ticket that whisks the bearer away to a fun-filled carnival for a limited time. (ตั๋วเข้าร่วมงานเทศกาลเดือนมกราคม)

Choco-Mog Tee (available late January 2017): An exclusive T-shirt featuring everyone’s favorite fluffy and feathery friends. Colorful, comfy and appropriate for any carnival-goer. (ชุดม็อคสำหรับน็อคติส)

DLC Holiday Pack+

Ring of Resistance: A protective piece of jewelry that renders the entire party to be resistant to magical friendly fire. (ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการร่ายเวทย์ของเพื่อนในกลุ่ม)

Tech Turbocharger: A device for Noctis that accelerates the tech bar replenishment rate, but freezes the Armiger bar. (เพิ่มความเร็วในการขึ้นของเกจ Tech แต่เกจดาบมายาจะไม่เพิ่ม)

Armiger Accelerator: A device for Noctis that accelerates the Armiger bar replenishment rate, but freezes the tech bar. (เพิ่มความเร็วในการขึ้นของเกจดาบมายา แต่เกจ Tech ไม่เพิ่ม)

Blitzer’s Fanfare: A scroll of sheet music containing a song of jubilation that provides additional AP for earning an A+ in Time outside of training. (เล่นเพลงและเพิ่ม AP ที่ได้รับ เวลา Time ได้ในระดับ A+)

Tactician’s Fanfare: A scroll of sheet music containing a song of jubilation that provides additional AP for earning an A+ in Finesse outside of training. (เล่นเพลงและเพิ่ม AP ที่ได้รับ เวลา Finess ได้ในระดับ A+)

Key of Prosperity: A lucky charm that increases the rate at which fallen foes leave behind items of value. (เพิ่มโอกาสดรอปไอเทมจากศัตรู)

Stamina Badge: A device that enables Noctis to sprint and hang without expending stamina. (ทำให้น็อคติสวิ่งได้โดยไม่เสีย Stamina)

Carnival Passport: An adorably adorned ticket that whisks the bearer away to a fun-filled carnival for a limited time. (ตั๋วเข้าร่วมงานเทศกาลเดือนมกราคม)

Festive Ensemble (available late January): A fancy and fun outfit perfectly suited for enjoying the festivities. The darling design puts all who see it in high spirits (ชุดงานเทศกาลสำหรับน็อคติส)

Holiday Pack + Exclusive Photo Frames (available late January): Additional themes the player can add to Prompto’s photos when sharing over social media. (กรอบรูปแบบพิเศษ สำหรับตกแต่งภาพที่พรอมท์ถ่าย)

ไม่มีความคิดเห็น