รายการ Trophy - Kingdom Hearts -HD II.8 Final Chapter Prologue-


เว็บไซต์ Exophase ลงรายการ Trophy ของ Kingdom Hearts -HD II.8 Final Chapter Prologue- แล้ว โดยสำหรับเกมนี้จะมี Trophy แยกออกเป็น 2 หมวด คือหมวดเนื้อเรื่อง 3D กับโหมดเนื้อเรื่อง 0.2

โหมดเนื้อเรื่อง 3D นั้นมี Trophy สูงสุดในระดับ Platinum Trophy ขณะที่โหมดเนื้อเรื่อง 0.2 มีระดับสูงสุดที่ระดับ Gold

ทั้งนี้รายการ Trophy ของภาค 0.2 นั้น ดูแล้ว ดูแล้วจะทราบทันทีว่ามีเมืองที่เข้าไปได้กี่เมืองและเป็นเมืองอะไรบ้าง ใครที่ยังไม่อยากรู้ ก็ให้ข้ามไป ไม่ต้องอ่านต่อครับ

=================================
Kingdom Hearts: Dream Drop Distance HD Trophy List
=================================

Dream Drop Master - Obtain all trophies [Platinum]
GOLD TROPHIES
Record Keeper - Achieve 100% completion in Combat, Story, Items, and Game Records.
Seekers of Secrets - Complete all Secret Portals as both Sora and Riku.
SILVER TROPHIES
Star Combatant - Achieve 100% completion in Combat.
Storyteller - Achieve 100% completion in Story.
Item Collector - Achieve 100% completion in Items.
Level Masters - Achieve a cumulative level of 100.
Flick Rush Fever - Achieve a Rush Level of 20.
BRONZE TROPHIES
Droplet Magnet - Rack up 300 or more Drop Points in a single turn.
Dream Dropper - Drop 100 or more times.
Deft Diver - Complete a dive without taking damage.
Ace Diver - Perform an A-Rank dive.
Loyal Customer - Make a purchase at every Moogle Shop.
Command Collector - Obtain all commands.
Recipe Collector - Obtain all recipes.
Dream Piece Collector - Obtain all Dream Pieces.
Mark of Mastery - Defeat the phantom Ursula and begin the Mark of Mastery exam.
A Divided World - Complete Traverse Town as both Sora and Riku.
Dark Intervention - Complete La Cité des Cloches as both Sora and Riku.
Memory and Heart - Complete The Grid as both Sora and Riku.
Inhabitants of the Sleeping Worlds - Complete Prankster's Paradise as both Sora and Riku.
Distinct Worlds - Revisit and complete Traverse Town as both Sora and Riku.
All for One, and One for All - Complete Country of the Musketeers as both Sora and Riku.
A Sound Idea - Complete Symphony of Sorcery as both Sora and Riku.
The Depths of Darkness - Complete The World That Never Was as both Sora and Riku.
Nostalgic - View all flashbacks.
Medal Master - Obtain 3,000 or more medals in Flick Rush.
Lucky Seven - Win a Flick Rush duel by lining up three 7s.
Super Cyclist - Earn a score of 1,000 or higher on the Light Cycle.
Balloon Master - Earn a score of 200 or higher in the Balloon mini-game.
Water Barrel Master - Earn a score of 400 or higher in the Water Barrel mini-game.
Candy Goggles Master - Earn a score of 800 or higher in the Candy Goggles mini-game.
Easy as 1-2-3 - Create a party with 3 Spirits.
True Trainer - Use every Training Toy.
Happy Campers - Create a party with 3 Spirits and make them all very happy.
Kindred Spirits - Max out a Spirit's Affinity Level.
Golden Egg - Breed a ? Rank Spirit.
Strongest Link - Unlock all nodes on any Spirit's Ability Link board.
Lifesaver - Rescue Spirits 3 times in battle.
Ability Ace - Max out and install all Support and Spirits abilities.
Bull's-Eye - Defeat 5 or more enemies with a single hit in Slingshot.
Sliding By - Connect 6 or more points with a single Faithline.
Super Hacker - Activate all Code Break commands.
Bubble Burster - Trap 6 or more enemies in Bubble Burst.
Comic King - Activate all of Wonder Comic's effects at least once.
Maestro - Defeat 4 or more enemies in one turn of Melody Catcher.
Chain Reaction - Sever all chains with a single slash 3 times in a row using Nightmare's End or Mirage Split.
Champions of All Districts - Complete all Special Portals in Traverse Town as both Sora and Riku.
Champions of the Cathedral - Complete all Special Portals in La Cité des Cloches as both Sora and Riku.
Champions of the Digital World - Complete all Special Portals in The Grid as both Sora and Riku.
Champions of the Endless Ocean - Complete all Special Portals in Prankster's Paradise as both Sora and Riku.
Champions of the Opera House - Complete all Special Portals in Country of the Musketeers as both Sora and Riku.
Champions of the Harmonic Score - Complete all Special Portals in Symphony of Sorcery as both Sora and Riku.
Champions of the Dark City - Complete all Special Portals in The World That Never Was as both Sora and Riku.
Brave Challengers - Complete all 7 Link Portal bonus objectives.

=================================
Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage- Trophy List
=================================

Ambitious - Complete all Trophies [Gold]
Proud Player/Critical Competitor - Complete the game in Proud or Critical Mode [Silver]
Wandering in the Dark - Begin a journey to escape the Dark World.
Flow of Time - Complete the Castle Town episode.
False Temptations - Complete the World Within episode.
Real or Illusion? - Complete the Forest of Thorns episode.
Into the Depths of Darkness - Complete KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage -.
Treasure Hunter - Open all treasure chests in the Dark World.
Undefeated - Complete the story without having to Retry or Continue.
Heartless Hunter - Defeat 500 Heartless.
Ice Queen - Execute Spellweaver's Finish command 5 times.
A Magical Finale - Execute all Magic Situation Commands.
Shotlock Star - Earn an Excellent rating in Shotlock.
Dark Explorer - Walk a long distance within a single map.
Fashionista - Equip an item in all wardrobe slots.

- https://www.exophase.com/game/kingdom-hearts-dream-drop-distance-ps4/trophies/

- https://www.exophase.com/game/kingdom-hearts-0-2-birth-by-sleep-a-fragmentary-passage-ps4/trophies/

- http://www.rpgsite.net/news/5186-kingdom-hearts-2-8-trophies-revealed-ahead-of-launch

ไม่มีความคิดเห็น