เกมเพลย์ 6 นาทีแรก FFXV : Episode Prompto


เกมเพลย์ 6 นาทีแรกของ Final Fantasy XV : Episode Prompto

- ปืนแรกเริ่มของพรอมท์ ให้กระสุนมาไม่จำกัด

- ถ้า Stealth Kill ศัตรูได้ จะแย่งปืนมาใช้ได้

- ปืนที่แย่งมาจากศัตรูมีกระสุนจำกัด

- ความยาวเนื้อหาประมาณ 2 ชั่วโมง (แต่ปกติเวลาเราเล่นจริง มันก็ได้ไม่ถึงที่เขาให้ข้อมูลไว้)

ไม่มีความคิดเห็น