แฟน ๆ ค้นพบลายน้ำ Arnold ในฉาก Let it go ของ Kingdom Hearts III


คุณ Dranzahi ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่ง ค้นพบว่าใน Pre-rendered cutscene ฉาก Let it go ของ Kingdom Hearts III มีอยู่เฟรมหนึ่งที่มีคำว่า arnold แปะเป็นลายน้ำซ้อนทับไปบนภาพด้วย

เรื่องนี้ได้ข้อสรุปว่าโปรแกรม Autodesk Maya ที่ทาง Square Enix นำมาใช้ Render CGI ฉากนี้ เกิดความผิดพลาดในระหว่างการ Render โดยมีอยู่เฟรมหนึ่งที่ไม่สามารถ Verify License ได้ ทำให้โปรแกรมแปะลายน้ำคำว่า Arnold ลงไป ซึ่งการแปะลายน้ำก็เป็นวิธี ๆ ที่บริษัท Software มากมายใช้แปะลงไปให้เกะกะภาพ เพื่อที่ผู้ใช้ Software จะได้จ่ายเงินค่าซื้อ License นั่นเอง


ไม่มีความคิดเห็น