FFX l X-2 และ FFXII The Zodiac Age เตรียมวางจำหน่ายบน Xbox One และ Switch


Final Fantasy X l X-2 HD Remaster และ Final Fantasy XII : The Zodiac Age เตรียมขยายมาวางจำหน่ายบนเครื่อง Nintendo Switch และ Xbox One บ้าง

โดย Final Fantasy X l X-2 HD Remaster จะวางจำหน่ายให้ทั้งสองเครื่องดังกล่าวในวันที่ 16 เมษายน 2019 และ Final Fantasy XII : The Zodiac Age วางจำหน่าย 30 เมษายน 2019

ในโอกาสนี้ทาง Square Enix ได้เผยแพร่อาร์ทเวิร์กประชาสัมพันธ์ Final Fantasy XII : The Zodiac Age ภาพใหม่ ที่วาดโดยคุณอิซามุ คามิโคคุเรียวออกมา 

สามารถสูบไฟล์ภาพดังกล่าว ความละเอียด 4,721 x 6,677 ได้ที่ Press Center ของ Square Enix ตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น