SQEX ยืนยันวางจำหน่าย FFVII Remake 10 เม.ย. ตามเดิม แต่บางที่อาจได้แผ่นช้า

Square Enix ยืนยัน Final Fantasy VII Remake จะยังคงวางจำหน่ายในวันที่ 10 เมษายน 2020 ตามเดิม

แต่ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระเบิดของไวรัสในทั่วทุกมุมโลก ก็อาจเกิดปัญหาในการขนส่งนำตัวเกมแบบ "แผ่น" ไปจัดจำหน่ายในบางประเทศได้ ทำให้เกิดความล่าช้า หมายความว่าผู้เล่นบางส่วน อาจจะไม่ได้แผ่นเกมในวันที่ 10 เมษายน 2020

ทั้งนี้ Square Enix จะเฝ้าประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวัน และหาทางประสาทงานกับพาร์ตเนอร์และร้านค้าปลีก เพื่อทำทุกอย่างให้สามารถส่งมอบเกมไปวางขายยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ให้สำเร็จในวันที่ 10 เมษายน ให้ได้มากที่สุด

ก็รอดูประกาศอัปเดตอีกทีในวันที่ 20 มีนาคม 2020

ทั้งนี้สำหรับคนกดซื้อแบบ Digital ทาง PSN ก็ ส.บ.ม.ย.ห. ได้ ยังไงก็โหลดได้ตามปกติ ไม่เกี่ยวกับการขนส่งไม่มีความคิดเห็น