ไอดอลชวนเล่นเกม Snake Rivals


เรียน Harurun-san หัวหน้าปาร์ตี้ Kingdom Hearts Union X ที่เคารพรัก ☺️

เรื่อง ขอลาหนีทัพเหรดบอส และ Union Cross 1 วัน

เนื่องจากวันนี้ไอดอลมาชวนเล่นเกมงู Snake Rivals ด้วย.... และเป็นเวลาซ้อนทับช่วงเหรดบอสของ Kingdom Hearts Union X เซอร์เวอร์ญี่ปุ่นพอดี จึงขออนุญาตซาโยนาระจากการร่วมลงแขกเหรดบอสและ Union Cross ประจำวันนี้ เพื่อไปทำสิ่งที่สำคัญกับชีวิตมากกว่าครับ...

☺️☺️ ป.ล. ผมรู้ว่ายังไงหัวหน้าก็ไม่กล้าเตะผมออก เพราะจักรวาล KH แห่งแดนสยามยังไงก็ขาดผมไม่ได้ ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น