สารบัญบันทึกการเล่น FFVII Remake

วันที่ 10 : เริ่มเกม - Air Buster

วันที่ 11 : คลาวด์ตกมายังโบสถ์ - หน้า Wall Market

วันที่ 12 : Wall Market - ถล่มเพลท 7

วันที่ 13 : กลับไปบ้านแอริธ - เตรียมออกเดินทาง

วันที่ 14 : Wall Market - ปีนขึ้นตึกชินระ

วันที่ 15 (1) : เข้าตึกชินระ - เจอเรด

วันที่ 15 (2) : ห้องของแอริธ - ออกจากตึกชินระ

วันที่ 16 : Destiny's Crossroad

ไม่มีความคิดเห็น