ทฤษฎี Timeline 2 ที่แปรเปลี่ยนเป็น Timeline 3 ของ Odysseus


ไปอ่านเจอความเห็นใหม่ของคุณ Odysseus น่าสนใจดี

เดิมผมตีความฉากจบ FFVII Remake ไว้ในทางทฤษฎีว่า

ทฤษฎี 1) จากเดิมที่ความเป็นจริง เป็นดั่งกิ่งไม้เส้นเดียว การกำจัดฟีลเลอร์ ทำให้เกิดจักรวาลคู่ขนานแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะ Timeline ที่ 3 ที่แซ็ครอดตายขึ้นมา เป็นดั่งกิงก้านสาขาของความเป็นจริงที่พึ่งงอกแตกแขนงขึ้นมาใหม่ และในจักรวาลนั้นมาสค็อตสแตมป์ มีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไป ทว่าพวกคลาวด์ฉบับ Remake นี้ก็ยังเดินทางกันอยู่ใน Timeline ที่ 2 ทว่าผมเชื่อว่าในท้ายที่สุด Destiny Crossroad จะเปิดขึ้นมาอีกครั้ง และเป็นโอกาสให้แซ็คจาก Timeline 3 ข้ามมาช่วย Timeline 2 ได้ และจะมีเหตุให้แอริธ ต้องเดินทางออกจาก Timeline 2 ไปในที่สุด

แต่ก็มีการมองแบบอื่น ๆ เช่น

ทฤษฎี 2) หลังออกจาก Destiny Crossroad ในตอนจบ พวกคลาวด์ได้เดินทางข้ามมายัง Timeline ที่ 3 ซึ่งมีประวัติศาสตร์แตกต่างออกไป (กระโดดจากกิ่งเบอร์ 2 มายังกิ่งเบอร์ 3) - โดยผมมองว่าทฤษฎีนี้อาจไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ เพราะจะทำให้มีพวกคลาวด์ แอริธ ทิฟา ฯลฯ อยู่ใน Timeline ที่ 3 พร้อมกันสองคน ประหนึ่ง Dragonball Super ใน Timeline ที่ทรังซ์อนาคตและไม เดินทางหนีจากความล่มสลายไป ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น มันจะเขียนเนื้อเรื่องลำบาก อีกทั้งจะกลายเป็นว่าทั้ง 5 คนนั้นหายตัวไปจาก Timeline ที่ 2

ทีนี้ เห็นคุณ Odysseus พึ่งเขียนความเห็นของเขาขึ้นมา ซึ่งพอผมค้นย้อนกลับไปในอดีตดูแล้ว มันก็เคยมีคนเดาราว ๆ นั้นไว้บ้าง เพียงแต่ยังปะติดปะต่อภาพได้ไม่สมบูรณ์ แต่คุณ Odysseuss ก็ปะติดปะต่อไปได้ไกลกว่า นั่นคือทฤษฎีว่า

ทฤษฎี 3) การกำจัดฟีลเลอร์ ทำให้ประวัติศาสตร์ของ Timeline ที่ 2  "เปลี่ยนแปลงไป" กลายเป็นแบบที่แซ็ครอดตาย มาสค็อตสแตมป์เปลี่ยนไป พวกทีมอวาแลนซ์รอด ฯลฯ หมายความว่าภาพที่เราเห็นในตอนจบนั้น "ไม่ใช่การแตกกิ่งก้านสาขาของความเป็นจริงขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการที่กิ่งเดิมโดนหักทิ้งแล้วงอกขึ้นมาใหม่ด้วยรูปร่างที่ต่างไปจากเดิม"

ซึ่งวิธีคิดแบบนี้ ก็สอดคล้องกับพลังของรินโด ใน ชินซึบาเซไค อีกเกมหนึ่งในคุณโนมุระ เป็น Creative ให้ โดยในขณะที่เกมนี้นั้น มีจักรวาลคู่ขนานมากมาย และพวกตัวละครที่มีพลังสูง สามารถกระโดดข้ามไปยังจักรวาลคู่ขนานได้ แต่พลังของรินโด ที่เป็นการย้อนเวลานั้น คือการตัด timeline เดิมทิ้งแล้วสร้างขึ้นใหม่ (เปลี่ยนแปลงความเป็นจริง) โดยไม่ได้เป็นการกระโดดข้ามไปยังจักรวาลคู่ขนานแต่อย่างใด

อีกทั้งมุกเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงนั้น ยังถูกใช้มาแล้วใน Final Fantasy Tactics Advance ที่คัมภีร์ The Gran Grimoire ได้สาปโลกอิวาลิซในปัจจุบัน ให้กลายเป็นอิวาลิซในอดีต (แต่ไม่ได้เป็นการย้อนเวลา)

โดยพวกคลาวด์ที่เข้าไปใน Destiny Crossroad ก็คือเข้าไปใน Singularity เมื่อพวกเขาเดินทางออกมา ก็จะถือครองความทรงจำและข้าวของต่อจากเดิม ไม่ได้รับผลกระทบจากประวัติศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป - หากเป็นตามนี้ โลกใบนี้ก็จะมี Buster Sword 2 เล่ม อยู่ที่คลาวด์กับแซ็คที่รอดตายคนละเล่ม ส่วนพวกคลาวด์มีความทรงจำของประวัติศาสตร์เดิม แต่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปตามประวัติศาสตร์ใหม่ และแซ็คก็จะมาสมทบเจอพวกคลาวด์ได้ในภายหลัง

https://twitter.com/TheStrifeisRife/status/1594823470721933312


สรุป จะเป็นแค่การมองเห็น Timeline 3 ที่งอกขึ้นมาใหม่, หรือเป็น Timeline 2 ที่ถูกเปลี่ยนแปลงความเป็นจริง จนกลายเป็น Timeline 3 ....

เดี๋ยวกลางเดือนหน้า ฉากจบ Crisis Core Reunion ก็คงจะมีคำตอบให้

ไม่มีความคิดเห็น