เข้าใจผิดมา 16 ปี Weapon ใน Crisis Core ไม่ใช่ Emerald Weapon


เห็นสำนักโบราณคดีชินระ ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเผยแพร่พอดี

ผมทักไปถามว่า เอาข้อมูลมาจาก Ultimania หน้าไหน เขาก็ตอบช้า

เลยนั่งพลิกอยู่นาน กว่าจะหาเจอ....


คิมิโนริ โอโนะ Map Planning Director เผย Weapon ใน Crisis Core เป็น Original Weapon ที่ไม่เคยปรากฏตัวในภาคก่อนหน้านั้น (Crisis Core Ultimania หน้า 497) ไม่ใช่ Emereald Weapon หรือพรี่เอ็มมี่ แต่อย่างใด

ส่วนประวัติหมู่บ้านบาโนลา ระบุว่าเดิมที่หมู่บ้านนี้เป็นเพียงเหมืองขุดมาโค จนกระทั่งคนงานไปเจอโคตรยักษา (Weapon) จึงมีการตั้งหมู่บ้านขึ้นมา ณ ขณะนั้นชินระไม่สามารถอธิบายได้ว่า Weapon นั่นคือตัวอะไร แต่ก็ได้ปิดการขุดมาโคไปด่วยความหวาดกลัว แล้วให้พนักงานบริษัท ไปตั้งหมู่บ้านกลบ ๆ ขึ้นมา เพื่อปิดเรื่องนี้เป็นความลับแก่โลกภายนอก หลังจากปิดร่องรอยของเหมืองเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยมีการรับคนนอกเข้าหมู่บ้าน แล้วสถานที่นี้ยังถูกใช้ในการกักบริเวณบุคลากรจาก Project G เอาไว้ด้วย (Crisis Core Complete Guide หน้า 43)

และยังมีการระบุว่า เจเนซิสคือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของหมู่บ้านบาโนลา

ไม่มีความคิดเห็น