ยอดจำหน่ายสัปดาห์ที่ 2 ของ Final Fantasy X l X-2 HD Remaster

Media Create เปิดเผยยอดจำหน่ายเกมในสัปดาห์ที่สองของ Final Fantasy X l X-2 HD Remaster ซึ่งเป็นยอดขายระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2013 ถึง 5 มกราคม 2014 ซึ่งจากการสำรวจพบว่าซีรีส์ดังกล่าวทำยอดขายเพิ่มได้ดังต่อไปนี้

[PS3] Final Fantasy X l X-2 HD Remaster - ขายเพิ่มได้ 39,529 ชุด (รวมยอดสัปดาห์แรกเป็น 225,448 ชุด)

[PS Vita] Final Fantasy X l X-2 HD Remaster Twin Pack - ขายเพิ่มได้ 33,038 ชุด (รวมยอดสัปดาห์แรกเป็น 182,170 ชุด)

*** [PS Vita] Final Fantasy X HD Remaster และ X-2 HD Remaster สัปดาห์ล่าสุดทำยอดขายไม่ติด 20 อันดับแรก จึงไม่มียอดมาให้ดู

เมื่อรวมยอดขายสัปดาห์ที่ 2 เข้ากับสัปดาห์แรก ทำให้ปัจจุบันยอดขายรวมของ Final Fantasy X l X-2 HD Remaster พุ่งขึ้นไปถึง 433,060 ชุดแล้ว ถือเป็นยอดจำหน่ายเกม HD Remaster ที่มากเป็นอันดับ 2 รองจาก  Monster Hunter Portable 3rd HD Ver. 

ที่มา : 4Gamer

ไม่มีความคิดเห็น