Luminous Studio เผยสเปคการสร้างตัวละครใน FFXV


ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทางนิตยสารแฟมิซือได้ลงซีรีส์บทสัมภาษณ์ทีมผู้สร้าง Luminous Engine อย่างต่อเนื่องมาหลายฉบับ (5 ตอนจบ) ในวันนี้คุณโอลิเวียจาก SQEX Info พึ่งมีโอกาสได้แปลบทสัมภาษณ์ในส่วนแรกเป็นภาษาอังกฤษจนเสร็จ โดยในบทสัมภาษณ์นั้นมีส่วนที่เกี่ยวกับ Final Fantasy XV ดังนี้

- มีเกมของ PS3 และ Xbox 360 มากมายที่ความละเอียดภาพโดยแท้เป็น 1280 x 720 แต่อัพสเกลเป็น 1920 x 1080 ทว่าสำหรับ FFXV ในเจนฯ ใหม่นี้ จะมีความละเอียดภาพโดยแท้ที่ 1920 x 1080

- โมเดลของตัวละครหลักที่ใส่ความละเอียดแบบจัดเต็ม ตัวนึงจะมีความละเอียดประมาณ 100,000 โพลิกอน มากกว่าโมเดลแบบจัดเต็มในยุค PS3/Xbox 360 ซึ่งมีความละเอียด 20,000 โพลิกอน ประมาณ 5 เท่า (และมากกว่าโมเดลตัวละครหลักสมัย FFXII ซึ่งมีความละเอียดตัวละ 1,000 โพลิกอน ประมาณ 100 เท่าได้)

- โมเดลของตัวละครใน FFXV ยังน้อยกว่าโมเดลที่ใช้ใน Agni's Philosophy สำหรับงานหลังนั้นตัวละครมีความละเอียดที่ 300,000 - 400,000 โพลิกอน แต่นั่นเป็นเพราะ Agni เป็นเพียงงานวิชวล ไม่ใช่เกมจริง จึงใส่รายละเอียดของตัวละครและโมเดลต่าง ๆ ได้มากกว่า

- กลับมาที่โมเดลตัวละครของ FFXV ตัวละครหลัก 1 ตัวมีความละเอียด 100,000 โพลิกอน เป็นเส้นผมประมาณ 20,000 โพลิกอน (หมายความว่าแค่เส้นผมน็อคติส ก็ใช้โพลิกอนเท่ากับไลท์นิ่งทั้งตัว...)

- เส้นโครงกระดูกของตัวละครหลัก อยู่ที่ตัวละประมาณ 600 เส้น ส่วนเจนฯ ก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 50 เส้น

- จากเส้นโครงกระดูก 600 เส้น แบ่งเป็นเส้นที่หน้า 150 เส้น, เส้นผมและเสื้อผ้า 300 เส้น ลำตัว 150 เส้น

- การใส่เส้นโครงกระดูกลงไปในเสื้อผ้าด้วย จะทำให้การเคลื่อนไหวของเสื้อผ้าสัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของร่างกาย เกิดความสมจริงยิ่งขึ้นนั่นเอง

- เทกเจอร์ของตัวละครหลักใน FFXV แต่ละตัวมีขนาดอยู่ที่ 30 MB ในขณะที่เจนฯ ก่อน ฉากทั้งฉากของเกมส่วนใหญ่จะมีขนาดเทกเจอร์รวมกันประมาณ 50 - 100 MB เท่านั้น

- เทกเจอร์ในเกม มีความละเอียด 2048 x 2048 เทกเซล และสำหรับส่วนที่ความละเอียดสูงก็จะใช้ 4096 x 4096 เทกเซล

ไม่มีความคิดเห็น