FFVII Remake แพล่มภาพคลาวด์ปะทะ Air Buster ในสลัมเขต 5


ในหน้าประกาศเชิญชวนให้มาสมัครงานกับภาคธุรกิจที่ 1 (Business Division 1) ของ Square Enix มีการอัพเดทภาพของคุณนาโอคิ ฮามากุจิ หนึ่งในหัวหน้างานที่นั่งจ๋ออยู่หน้าจอที่โชว์ให้เห็นภาพใหม่ของ Final Fantasy VII Remake ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน

ในภาพนั้นเชื่อกันว่าเป็นคลาวด์ที่ถือดาบฮาร์ดเบรกเกอร์ (ในเวอร์ชั่นอังกฤษเรียก Hardedge) กำลังสู้กับเจ้า Air Buster ในปฏิกรณ์ของสลัมเขต 5 อยู่

http://www.jp.square-enix.com/recruit/career/group/1bd/ไม่มีความคิดเห็น