โนบุโอะ อุเอมัตสึ อาจมีส่วนร่วมในเพลงของ FFVII Remake


โนบุโอะ อุเอมัตสึ น่าจะมีส่วนร่วมในเพลงของ Final Fantasy VII Remake ในทางใดทางหนึ่ง

เมื่อชั่วโมงก่อน คุณ aibo แอดมินของเว็บไซต์ FF-Reunion ได้ลงภาพถ่ายจากนิตยสารเล่มหนึ่งที่ไม่สามารถระบุที่มาได้ (แต่ก็น่าจะเป็นแฟมิซือ เดนเกคิ หรือ VJump เล่มล่าสุด) ซึ่งในท่อนที่ตัดมานี้ มีใจความว่า

'ตอนที่คุณคิตาเสะไปขอให้คุณโนบุโอะกลับมาแต่งเพลงให้ FFVII Remake คุณโนบุโอะก็ออกจาก Square Enix ไปนานแล้ว นึกว่าจะถูกปฏิเสธซะอีก......'

แล้วเนื้อหามันก็คาไว้ที่เท่านี้... ทำให้ต้องใช้พลังนิวไทป์เดาใจกันต่อว่าแกหมายความว่าไงฟะ...

ลองใช้จิตสัมผัสดูแล้ว... ก็พอเข้าใจได้ว่าลุงโนบุโอะ น่าจะมีส่วนร่วมในการทำเพลงของ FFVII Remake ในทางใดทางหนึ่งครับ แกอาจจะมาแต่งเพลงให้บางเพลง หรืออาจจะมาเป็น Supervisor ดูแลภาพรวมให้ อะไรทำนองนั้น

ไม่มีความคิดเห็น