Churro ลงภาพรำลึกความทรงจำคอมมู KH 20 ปีที่ผ่านมาอันนี้ภาพของคุณ Churro บิดาแห่ง Community Kingdom Hearts ฝั่งยุโรป แกลงไว้ในโอกาสครบรอบ 20 ปี Kingdom Hearts

แกเป็นคนตั้งเว็บไซต์ KH2.co.uk ในปี 2004 เรียกว่าเป็นคนก่อตั้งคอมมูเกมนี้ในทางฝั่งยุโรปว่ากันเถอะ และแม้จะไม่ได้ทำเว็บแล้ว แต่ก็ยังเป็นทั้งนักข่าว คนประสานงาน ให้ข้อมูล ดีล เป็นศูนย์รวมจิตใจของคอมมูนิตี้เรื่อยมา

คุณ Churro แก่กว่าผมปีเดียว แต่หน้าแก ดูไปไกลกว่าผมระดับนึงเหมือนกันนะเนี่ย 555

ดูจากภาพทั้งหมดที่ผ่านมา เห็นได้เลยว่าแกใช้ชีวิตในจักรวาลแห่งแสงมาคุ้มแล้ว ทั้งทำข่าว รวบรวมไพร่ไพล ออกหน้า ทำกิจกรรม แกเอาดีทางนี้มาเต็มที่และไปสุดจริง ๆ

https://twitter.com/churroz

ไม่มีความคิดเห็น