ข้อมูลสำคัญจาก Trophy ของ FF Origin


- ถ้วยแพลตฯ ชื่อ A Tale of Origins and Endings สังเกตว่าทั้ง Origin และ Ending เติม s มันจึงไปเข้าทฤษเฎาที่ผมบอกว่านี่คือจุดกำเนิด FF ทุกภาค

- เกมมีถ้วยที่ได้ตามเนื้อเรื่อง 16 Stage เท่ากับว่าเอา motif จาก 15 ภาค และด่านออริจินอลอีก 1 ด่าน

- มีถ้วยปลดล็อกอาชีพ Dark Knight, Paladin, Ninja, Assasin, Liberator, Breaker, Void Knight, Tyrant, Sage

- มีถ้วยปลดล็อก Cyclic Warrior - Garland

https://www.exophase.com/game/stranger-of-paradise-final-fantasy-origin-epic/achievements/

ไม่มีความคิดเห็น