FFXVI โกย Metascore วันแรก 88/100

Final Fantasy XVI ปัจจุบัน รีวิว 63 สื่อ

คะแนนเฉลี่ย 88/100


Resident Evil 4 ปัจจุบันรีวิว 122 สื่อ

คะแนนเฉลี่ย 93/100


The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ปัจจุบันรีวิว 134 สื่อ

คะแนนเฉลี่ย 96/100


คะแนน FFXVI ค่อนข้างดี แต่มี RE4 กับ Zelda กดอยู่

ทำให้จะโหน ก็โหนไม่ไป

จะเหยียบ ก็ไม่สมควร


😅 ปาร์ตี้จืดเลย


ป.ล. FFXV วันแรก ตอนรีวิวประมาณ 60-70 สื่อ ก็ได้ 86/100 ก่อนที่ต่อมาพอสื่อรีวิวเยอะขึ้น คะแนนเฉลี่ยก็เริ่มตกลงจนเหลือ 81/100 เป็นธรรมชาติของการรีวิว

http://re-ffplanet.blogspot.com/2016/11/final-fantasy-xv.html

ไม่มีความคิดเห็น