สแกนใหม่ของ Bravely Second เผย 5 อาชีพแรกของแม็คโนเลีย


คุณ ExeForce87 ลงสแกนใหม่ล่าสุดของ Bravely Second ซึ่งงวดนี้หน้าสแกนเป็นแผ่นยาวต่อเนื่องติดกัน 4 หน้า... เนื้อหาหลัก ๆ ของสแกนชุดนี้ก็คือแนะนำตัวละครแมคโนเลียและอาเนียส เมืองกัวเตลาทิโอ และอาชีพเบื้องต้น 5 อาชีพของแม็คโนเลีย เข้าไปดูดเก็บได้ตามลิงค์ครับ

ไม่มีความคิดเห็น