เพลงจบ Rhapsodies of Vana'diel - Final Fantasy XI

เพลงจบ Rhapsodies of Vana'diel ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องตอนสุดท้ายของ Final Fantasy XI เป็นเพลงที่มีท่อนคอรัส ซึ่งร่วมขับร้องโดยผู้เล่นหลายร้อยชีวิตจากทุกเซอร์เวอร์ร่วมกัน


ส่วนคัตซีนเนื้อเรื่องช่วงสุดท้ายของ FFXI ดูได้ตามลิงค์นี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น