Monday, April 25, 2016

คลิปโฆษณา Kingsglaive เผยอาณาจักรเทเนแบร


คลิปโฆษณา Kingsglaive -Final Fantasy XV-

ช่วงวินาทีที่ 21 มีซีนใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นอาณาจักรเทเนแบร อาณาจักรของลูน่าด้วย

No comments:

Post a Comment