Sunday, June 1, 2014

ครบรอบ 8 ปี FFplanet


เป้าหมายปีนี้
- อัพข่าวให้น้อยลง (จากที่น้อยอยู่แล้ว)
- อัพข่าวให้ช้าลง (ไวแค่ช่วง E3 กับ TGS พอ)
- เอาเวลาไปทำงาน ทำวิทยานิพนธ์ให้มากขึ้น

อายุมากขึ้น ภาระมากขึ้น สวนทางกับเวลาทำงานอดิเรกที่มีน้อยลง แต่ก็จะพยายามประคับประคอง FFplanet ให้ก้าวต่อไปได้เรื่อยๆ จนกว่าจะถึงวันที่ตายคากองงาน

ขอบคุณที่ติดตามกันครับ

No comments:

Post a Comment